8.2 Mângâiere pentru viitor (Isaia 40:1,2) – st8 „Mângâiaţi pe poporul Meu!”

Views


Gabriel Radu 8.2 Mângâiere pentru viitor (Isaia 40:1,2) (st8 „Mângâiaţi pe poporul Meu!”)

1. În Isaia 40:1,2, Dumnezeu îl mângâie pe poporul Său. Vremea pedepsei lui trecuse în sfârşit. Despre ce pedeapsă este vorba?

Sunt mai multe răspunsuri. Era pedeapsa dată prin Asiria, nuiaua mâniei lui Dumnezeu (Isaia 10), de care El îl izbăvise pe Iuda, nimicind armata lui Sanherib (Isaia 37). Era pedeapsa dată de Babilon, care avea să ia bunuri şi oameni din Iuda, pentru că Ezechia le arătase solilor lui Merodac-Baladan bogăţiile lui (Isaia 39), şi cea dată de un alt popor dintre cele împotriva cărora prorocise Isaia (Isaia 14-23).

Deşi sunt menţionaţi de patruzeci şi trei de ori de la Isaia 7:17 până la Isaia 38:6, Asiria şi asirienii mai apar doar o dată în restul cărţii (Isaia 52:4), în referirea la apăsarea Egiptului şi „a asirianului”. În ultima parte a cărţii se arată eliberarea din exilul babilonian (Isaia 43:14; 47:1; 48:14,20), iar Cirus este cel care a cucerit Babilonul şi i-a eliberat pe exilaţii din Iuda (Isaia 44;28; 45:1; 45:13). Isaia 1 -39 scoate în evidenţă evenimentele care au dus la eliberarea de sub asirieni în 701 î.Hr., dar, la începutul capitolului 40, cartea face un mare salt înainte, un secol şi jumătate, până la sfârşitul Babilonului, în 539 î.Hr. şi la întoarcerea evreilor la scurt timp după aceea.

2. Este tema întoarcerii din Babilon corelată cu ceva din capitolele anterioare din cartea Isaia? Cu ce anume?

Isaia 39 constituie o treaptă de trecere la următoarele capitole prin prezicerea captivităţii babiloniene, cel puţin pentru unii dintre descendenţii lui Ezechia (Isaia 39:6,7). Mai mult, prorociile din Isaia 13, 14 şi 21 vestesc căderea Babilonului şi eliberarea poporului lui Dumnezeu: „Căci Domnul va avea milă de Iacov, va alege iarăşi pe Israel şi-i va aduce iarăşi la odihnă în ţara lor. […] Iar când îţi va da Domnul odihnă după ostenelile şi frământările tale şi după aspra robie care a fost pusă peste tine, atunci vei cânta cântarea aceasta asupra împăratului Babilonului…” (Isaia 14:1-4). Observă legătura strânsă cu Isaia 40:1,2, în care Domnul îi promite poporului că suferinţa lui are un sfârşit.

Ce semnificaţie au pentru tine făgăduinţele din Biblie despre sfârşitul suferinţei?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

8.2 Mângâiere pentru viitor (Isaia 40:1,2) – st8 „Mângâiaţi pe poporul Meu!”

Despre autor
-