7.7 Un gând de încheiere – st7 Răspândirea Cuvântului

Views


Gabriel Radu 7.7 Un gând de încheiere (st7 Răspândirea Cuvântului)

Dumnezeu lucrează în inimile celor din jurul nostru. Dacă avem discernământ spiritual pentru a vedea unde El este deja la lucru, vom observa cu regularitate ocazii de a le împărtăşi altora Cuvântul Său. Când Dumnezeu pregăteşte solul inimii, noi avem ocazia de a semăna sămânţa Evangheliei. Înainte ca Isus să îi fi întâlnit vreodată, Duhul Sfânt pregătise inima lui Nicodim, a femeii din Samaria, a femeii cu scurgerea de sânge, a tâlharului de pe cruce, a sutaşului şi a multor altora pentru a primi Cuvântul. Prin anumite situaţii din viaţa lor şi prin lucrarea Duhului Sfânt, ei au fost pregătiţi să primească mesajul lui Hristos.

Poate că avem o reţinere naturală de a-i întreba pe oameni dacă putem să ne rugăm cu ei, să le spunem despre făgăduinţele din Biblie sau să le oferim o carte. Foarte adesea, când ne simţim îndemnaţi să-i spunem cuiva despre credinţa noastră, Duhul Sfânt care ne îndeamnă pe noi a făcut deja o impresie asupra acelei persoane ca să primească mărturia noastră.

Pentru studiu suplimentar: Ellen G. White, Calea către Hristos, capitolul „Cunoaşterea de Dumnezeu”; Slujitorii Evangheliei, subcapitolul „Studii biblice în familie” din secţiunea 6; Evanghelizare, subcapitolul „Metode pentru lucrarea biblică” din secţiunea 14, Instructorul biblic.

STUDIU LA RÂND – BIBLIA ŞI CARTEA EVANGHELIZARE

Biblia: Proverbele 31 – Eclesiastul 6
1. De ce „nu se cade” împăraţilor să bea vin şi băuturi tari?
2. Despre ce anume a constatat înţeleptul că „nu este nimic mai bun pentru om”?
3. De ce este de preferat un copil sărac şi înţelept decât un împărat bătrân şi fără minte?
4. Din ce anume se cunoaşte prostia nebunului?

Evanghelizare, Secţiunea 8, subcapitolul „Rânduielile sfinte”
5. Cu ce scop a fost instituită rânduiala spălării picioarelor?

Aici puteţi citi cartea Evanghelizare de Ellen G. White.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

7.7 Un gând de încheiere – st7 Răspândirea Cuvântului

Despre autor
-