Views


Doina Purecel & Titu Boabă; ”7.6 Un gând de încheiere (st7 Duhul Sfânt şi roada Duhului)”

Vineri, 17 februarie – Un gând de încheiere

„În limbajul modern, pasajul din Galateni 5:22,23 ar suna cam aşa: «Rodul Duhului este dispoziţia afectuoasă care inspiră iubire, spiritul iradiant şi firea veselă, seninătatea şi calmul, răbdarea de fier în circumstanţe dificile şi faţă de oameni dificili, simpatia şi întrajutorarea cu tact, aprecierea generoasă şi caritatea unei inimi mari, loialitatea şi corectitudinea în orice conjunctură, umilinţa care uită de sine şi se bucură de alţii, moderaţia şi stăpânirea de sine în toate, care sunt dovada cea mai înaltă a perfecţiunii. De acest tip este Rodul Duhului. Totul este cuprins în cuvântul Rod. El nu se obţine prin efort, ci prin rămânere; nu prin îngrijorare, ci prin încredere; nu prin fapte, ci prin credinţă.»” – S. Chadwick, în capitolul 30 din cartea The Holy Spirit de Arthur Walkington Pink (Bellingham, Wash.: Logos Bible Software, nedatată)

„Dacă în inima ta există dragostea de adevăr, atunci vei vorbi despre adevăr. Vei vorbi despre fericita nădejde pe care o ai în Isus. Dacă ai dragoste în inimă, vei căuta să-l întăreşti şi să-l zideşti pe fratele tău în credinţa cea mai sfântă. Dacă este rostit un cuvânt în dauna caracterului prietenului sau fratelui tău, nu încuraja această vorbire de rău. Aceasta este lucrarea vrăjmaşului. Cu blândeţe, adu-i aminte celui ce l-a rostit că, în Cuvântul lui Dumnezeu, se interzice o astfel de discuţie.” – Ellen G. White, Ye Shall Receive Power, p. 76

Daca doriti materiale suplimentare de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link: http://www.7adventist.com/studiu/duhul-sfant-si-roada-duhului/

”7.6 Un gând de încheiere (st7 Duhul Sfânt şi roada Duhului)”

Despre autor
-