7.5 Dumnezeu şi poporul Israel – st7 Legământul de la Sinai

Views


Florina Sanda si Ionut Sanda 7.5 Dumnezeu şi poporul Israel (st7 Legământul de la Sinai)

„Acum, dacă veţi asculta glasul Meu şi dacă păzi legământul Meu, veţi fi ai Mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al Meu. Îmi veţi fi o împărăţie de preoţi şi un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel” (Exodul 19:5,6).

În aceste versete, Domnul le propune copiilor lui Israel legământul Său. Deşi, într-un anumit sens, Domnul îi chema, chemarea aceasta nu le era impusă automat, fără ca ei să aibă posibilitatea de a alege. Copiii lui Israel trebuiau să coopereze. Chiar şi eliberarea din Egipt implicase cooperarea lor: dacă nu ar fi făcut ce le spusese Domnul, şi anume să ungă uşorii casei cu sânge, nu ar fi fost eliberaţi. Era foarte simplu.

Şi aici, Domnul nu le spune: „Fie că vreţi, fie că nu vreţi, voi veţi fi ai Mei dintre toate popoarele şi o împărăţie de preoţi.” Nu aşa procedează Dumnezeu şi nu aşa spune textul.

6. Cum înţelegi ce spune Domnul în Exodul 19:5,6 în contextul mântuirii prin credinţă? Porunca de a-L asculta pe Domnul anulează cumva conceptul de mântuire prin har? Cum te ajută următoarele texte să găseşti răspunsul? Romani 3:19-24; 6:1,2; 7:7; Apocalipsa 14:12

„Noi nu ne câştigăm mântuirea prin ascultarea noastră; pentru că mântuirea este darul fără plată al lui Dumnezeu, care poate fi primit prin credinţă. Dar ascultarea este rodul credinţei.” – Ellen G. White, Calea către Hristos, p. 61.

Gândeşte-te la ce a fost dispus Domnul să facă pentru copiii lui Israel: nu doar că i-a eliberat în mod miraculos din sclavia egipteană, ci a vrut ca ei să fie ai Lui dintre toate popoarele, o împărăţie de preoţi. Întrucât relaţia lor cu El se baza pe salvarea pe care El le-o oferea (atât temporară, din robia egipteană, cât şi veşnică), Domnul a căutat să-i ridice la un nivel spiritual, intelectual şi moral care i-ar fi făcut să devină minunea lumii antice. Şi aceasta cu scopul de a-i folosi în lucrarea de a le vesti neamurilor Evanghelia. Drept răspuns, tot ceea ce israeliţii trebuiau să facă era să asculte.

În ce mod ar trebui ca experienţa noastră personală cu Domnul să reflecte acelaşi principiu pe care îl regăsim în studiul de astăzi?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

7.5 Dumnezeu şi poporul Israel – st7 Legământul de la Sinai

Despre autor
-