7.4 Legământul de la Sinai – st7 Legământul de la Sinai

Views


Florina Sanda si Ionut Sanda 7.4 Legământul de la Sinai (st7 Legământul de la Sinai)

Cartea Exodul atrage atenţia cititorului asupra a trei mari evenimente care se ridică asemenea unor munţi deasupra celorlalte, de însemnătate mai mică: exodul poporului din Egipt, instituirea legământului şi facerea cortului întâlnirii. Stabilirea legământului, aşa cum este consemnată în Exodul 19-24, a fost muntele Everest din cadrul celor trei. O scurtă prezentare a structurii pasajului din Exodul 19-24 arată succesiunea şi interdependenţa evenimentelor.

Chiar dacă nu ai timp să cauţi versetele de mai jos, concentrează-te asupra succesiunii evenimentelor:
1. Sosirea şi aşezarea taberei lui Israel la muntele Sinai, după ce Domnul i-a eliberat (Exodul 19:1,2).
2. Dumnezeu îi propune poporului Israel să facă un legământ (Exodul 19:3-6).
3. Răspunsul poporului de acceptare a legământului (Exodul 19:7,8).
4. Pregătirea pentru primirea oficială a legământului (Exodul 20:18-21).
5. Proclamarea Celor Zece Porunci (Exodul 20:1-17).
6. Moise ca mijlocitor al legământului (Exodul 20:18-21).
7. Clarificarea principiilor legământului (Exodul 20:22-23:22)
8. Ratificarea legământului (Exodul 24:1-18).

Legământul acesta joacă un rol esenţial în planul de mântuire. Este cel de-al patrulea menţionat în Biblie, fiind precedat de legămintele cu Adam, cu Noe şi cu Avraam, şi prin el Dumnezeu Se descoperă omului mai deplin decât înainte, în special prin instituirea întregului ritual de la sanctuar. Astfel, sanctuarul devine mijlocul prin care Domnul îi arată poporului planul de mântuire pe care acesta trebuie să-l proclame lumii.

Deşi îi răscumpărase din robia Egiptului, Domnul dorea ca israeliţii să înţeleagă că răscumpărarea avea o însemnătate mult mai mare decât simpla eliberare din robia fizică. El dorea să-i izbăvească din păcat, adică din sclavia supremă, iar acest lucru se putea realiza doar prin sacrificiul lui Mesia, aşa cum era el prezentat în tipurile şi în simbolurile serviciului de la sanctuar. Prin urmare, nu este de mirare că la scurt timp după ce au fost eliberaţi din robie şi li s-a dat Legea, israeliţii au fost instruiţi cu privire la instituirea serviciilor de la sanctuar, căci prin ele Dumnezeu le-a descoperit planul de mântuire – care reprezenta adevăratul sens şi scop al legământului. Aceasta deoarece legământul nu înseamnă nimic dacă nu include mântuirea pe care Domnul o oferă omenirii căzute în păcat. Aşa a fost în Eden şi aşa a fost şi la Sinai.

De ce a fost necesar un legământ între Dumnezeu şi poporul Israel? (Vezi Deuteronomul 29:10-13. Observă iarăşi aspectul relaţional al legământului.)

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

7.4 Legământul de la Sinai – st7 Legământul de la Sinai

Despre autor
-