7.6 Promisiuni, promisiuni… (Exodul 19:8) – st7 Legământul de la Sinai

Views


Florina Sanda si Ionut Sanda 7.6 Promisiuni, promisiuni… (Exodul 19:8) (st7 Legământul de la Sinai)

La prima vedere, totul pare să fie bine. Domnul Îşi eliberează poporul, îi oferă făgăduinţele legământului, iar copiii lui Israel sunt de acord: vor face tot ceea ce Domnul le cere să facă.
Este un „târg” perfect, nu-i aşa?

7. Ce perspective ne oferă textele de mai jos cu privire la răspunsul poporului faţă de legământ? Romani 9:31,32; Romani 10:3; Evrei 4:1,2

Indiferent ce ne cere Domnul să facem, relaţia noastră cu El trebuie să fie întemeiată pe credinţă. Credinţa asigură baza pentru ca faptele să urmeze. Faptele, în sine, nu ne pot face acceptabili în ochii unui Dumnezeu sfânt, oricât de pur motivate, de sincere şi de numeroase ar fi ele. Nu a fost posibil în timpurile lui Israel şi nu poate fi posibil nici în timpurile noastre.

8. Dacă Biblia subliniază mereu importanţa faptelor, de ce totuşi ele nu ne pot face să fim bine primiţi în ochii lui Dumnezeu? Isaia 53:6; 64:6; Romani 3:23

Din nefericire, evreii au crezut că faptele ascultării erau mijlocul prin care se realiza mântuirea lor, nu rezultatul acesteia. Ei căutau neprihănirea prin ascultarea de Lege, în loc să caute neprihănirea lui Dumnezeu care vine prin credinţă. Legământul de la Sinai, deşi a venit cu un set mai detaliat de instrucţiuni şi de legi, a fost conceput ca un legământ al harului la fel ca toate celelalte legăminte care l-au precedat. Harul acesta, revărsat fără plată, aduce schimbarea inimii şi conduce la ascultare. Bineînţeles, problema nu a fost încercarea israeliţilor de a asculta, căci legământul cerea ca ei să asculte, ci tipul de „ascultare” pe care l-au oferit, care nu era deloc ascultare, aşa cum istoria lor de mai târziu a arătat.

Citeşte cu atenţie Romani 10:3, îndeosebi ultima parte. Ce vrea să spună Pavel aici? Ce se întâmplă cu oamenii care caută să-şi realizeze o neprihănire proprie? De ce această încercare duce inevitabil la păcat, la fărădelege şi la răzvrătire? Suntem şi noi în pericolul de a face acest lucru?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

7.6 Promisiuni, promisiuni… (Exodul 19:8) – st7 Legământul de la Sinai

Despre autor
-