7.3 Modelul mântuirii – st7 Legământul de la Sinai

Views


Florina Sanda si Ionut Sanda 7.3 Modelul mântuirii (st7 Legământul de la Sinai)

„De aceea, spune copiilor lui Israel: «Eu sunt Domnul. Eu vă voi izbăvi din muncile cu care vă apasă egiptenii în robia lor şi vă voi scăpa cu braţ întins şi cu mari judecăţi. Vă voi lua ca popor al Meu; Eu voi fi Dumnezeul vostru şi veţi cunoaşte că Eu, Domnul, Dumnezeul vostru, vă izbăvesc de muncile cu care vă apasă egiptenii»” (Exodul 6:6,7).

4. Ce principii descoperi în versetele de mai sus legate de rolul lui Dumnezeu faţă de omenire în relaţia de legământ? Fii atent de câte ori este folosit pronumele personal „Eu” în versetele acestea.

Eliberarea poporului Israel din sclavia egipteană şi salvarea lui Noe şi a familiei lui de la potop sunt cele două evenimente mântuitoare proeminente din scrierile lui Moise. Ambele ne oferă perspective cu privire la ştiinţa mântuirii. Însă în mod special evenimentul exodului este cel care oferă modelul de bază.

Când le spune copiilor lui Israel, prin Moise: „Eu vă voi izbăvi” (Exodul 6:6), Dumnezeu le spune literalmente: „Eu voi acţiona ca un izbăvitor-răscumpărător” sau go’el.

„Verbul a izbăvi din versetul 6 se referă la membrul unei familii care îl cumpără înapoi, sau îl răscumpără, pe un alt membru al familiei, mai ales când acela a ajuns sclav din cauza unei datorii sau este pe punctul de a ajunge sclav. După câte se pare, poporul Israel nu avea pe pământ nicio rudă care să-l poată răscumpăra, dar Dumnezeu era acum ruda lui Israel, familia lui răscumpărătoare.” – Bernard L. Ramm, His Way Out, p. 50.

5. Cum înţelegi ideea că Dumnezeu Îşi „răscumpără”, sau Îşi cumpără înapoi, din sclavie poporul? Care a fost preţul care a trebuit plătit? Ce ne spune aceasta despre valoarea noastră? Vezi Marcu 10:45; 1 Timotei 2:6; Apocalipsa 5:9

În Exodul 3:8, Dumnezeu spune că El „S-a coborât” pentru a-l izbăvi pe Israel. Acesta este un verb obişnuit atunci când vorbim despre interacţiunea lui Dumnezeu cu omenirea. Dumnezeu este în cer, iar noi suntem pe pământ şi doar atunci când Dumnezeu „coboară” pe pământ ne poate răscumpăra. În sensul cel mai adevărat al ideii, doar atunci când Isus a venit pe pământ, a trăit, a suferit, a murit şi a înviat pentru noi am putut să fim răscumpăraţi. „Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi” (Ioan 1:14). Acesta este un alt mod de a spune că Dumnezeu a coborât pentru a ne salva.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

7.3 Modelul mântuirii – st7 Legământul de la Sinai

Despre autor
-