Views


Cristina Voicu & Lucian Chiță; ”7.4 Conducătorul care slujeşte (st7 Conducători care slujesc)”

Marţi, 9 mai – Conducătorul care slujeşte

4. Ce principii esenţiale ale conducerii creştine găsim în 1 Petru 5:3?

În greceşte, cuvântul-cheie din 1 Petru 5:3 este katakurieuontes. El apare şi în Matei 20:25 şi înseamnă „a stăpâni ca domn”, „a domni” peste cineva. Prin urmare, pentru a reflecta mai bine cuvintele lui Isus din Matei 20:25, sfatul din 1 Petru 5:3 ar putea fi tradus astfel: „… nu ca şi cum aţi domni peste cei ce v-au căzut la împărţeală”

Versetele anterioare (22, 23) ne oferă detalii legate de contextul în care a rostit Isus cuvintele din Matei 20:24-28. Mama lui Iacov şi a lui Ioan a venit la Isus cu cererea ca, în împărăţia Sa, fiii ei să stea unul la dreapta, iar celălalt la stânga Lui.

„Isus S-a purtat blând cu ei şi nu le-a mustrat egoismul, când căutau să fie aşezaţi mai presus de fraţii lor. El le-a citit inimile şi a cunoscut profunzimea ataşamentului lor faţă de El. Iubirea lor nu era doar un sentiment omenesc. Deşi pervertită de egoismul naturii omeneşti prin care se manifesta, ea era o revărsare din izvorul iubirii Sale răscumpărătoare. El nu voia să o mustre, ci să o adâncească şi să o curăţească.” – Ellen G. White, Viaţa lui Iisus, ed. 2015, p. 467 (548)

Isus le-a explicat că nu El, ci Tatăl Său avea să stabilească cine să ocupe acele poziţii de onoare. Apoi, a adăugat că împărăţia Sa se deosebea de împărăţiile pământului printr-un element-cheie: prin tipul de conducător. Cel care dorea să fie mai-mare în împărăţia al cărei împărat era El trebuia să slujească, fiindcă în împărăţia Sa conducătorii aveau să fie ca El: „Pentru că nici Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi” (vers. 28).

Petru îi cheamă astfel pe conducătorii bisericii la acelaşi ideal: la supunerea şi lepădarea de sine demonstrate de Isus.

Citeşte Filipeni 2:4-8. Ce sfaturi asemănătoare dă Pavel aici? Cum putem face ce ne sfătuieşte ei?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:

www.7adventist.com/studiu/

7.4 Conducătorul care slujeşte (st7 Conducători care slujesc)

Despre autor
-