7.3 Misiunea lui Hristos (st7 Isus şi cei nevoiaşi)

Views

Claudia & Mihail Butoiu 7.3 Misiunea lui Hristos (st7 Isus şi cei nevoiaşi)

Luni, 12 august – Misiunea lui Hristos

Fie că versetele acelea erau la rând pentru a fi citite în acea zi, fie că Isus le-a căutat în mod intenţionat (Isaia 61:1,2) în sulul dat ca să citească din el, nu a fost o coincidenţă faptul că aceste versete au fost rostite în prima Sa predică publică. Si nici faptul că Luca începe însemnarea scrisă a lucrării publice a lui Isus cu relatarea scurtei predici de la Nazaret, care se încheie prin cuvintele: „Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-aţi auzit” (Luca 4:21).

Isus părea că prelua ideea din cântarea Mariei despre „împărăţia neobişnuită” şi începea să o pună în practică în lucrarea Sa. Mântuitorul – şi Luca atunci când relatează despre El – a folosit profeţia din Isaia pentru a explica ce făcea El şi ce urma să facă, dar, totodată, era un alt mod de a exprima ceea ce spusese Maria cu treizeci de ani înainte. Săracii, suferinzii şi cei asupriţi erau grija Sa specială şi destinatarii veştii bune pe care o aducea Isus.

Isus a preluat aceste versete din Isaia 61 ca pe o declaraţie a Sa de misiune. Lucrarea şi misiunea Sa au fost atât spirituale, cât şi practice şi El avea să demonstreze că lucrurile spirituale şi cele practice nu erau atât de departe unele de altele cum credem noi uneori. Pentru Isus şi ucenici, grija pentru oameni atât fizic, cât şi practic făcea parte din grija pentru ei din punct de vedere spiritual.

2. Citeşte şi compară următoarele pasaje. De ce crezi că a răspuns Isus aşa? Cum ai răspunde tu la astfel de întrebări despre divinitatea şi mesianitatea lui Isus? Luca 4:16-21; 7:18-23;

Când Isus i-a trimis pe ucenici, misiunea pe care le-a încredinţat-o a fost în armonie cu misiunea Sa. Ei trebuiau să proclame că „împărăţia cerurilor este aproape”, dar El le-a spus: „Vindecaţi pe bolnavi, înviaţi pe morţi, curăţaţi pe leproşi, scoateţi afară dracii. Fără plată aţi primit, fără plată să daţi” (Matei 10:7,8). Lucrarea lor în Numele Lui trebuia să reflecte şi să transpună în practică valorile şi principiile lucrării lui Isus şi ale împărăţiei la care îi chema. Ucenicii trebuiau să I se alăture în misiunea Sa de a-i ridica pe cei din urmă şi pe cei pierduţi.

Cum echilibrăm această lucrare cu aceea de a vesti unei lumi pierdute întreita solia îngerească? De ce trebuie ca tot ce facem să fie legat de proclamarea „adevărului prezent”?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
scoala de sabat audio

7.3 Misiunea lui Hristos (st7 Isus şi cei nevoiaşi)

About The Author
-