Views

Daniela Măgureanu & Daniel Sandu; ”7.1 Introducere în studiul 7 (st7 Biruirea păcatului)”

Textul de memorat: „Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteţi sub Lege, ci sub har.” (Romani 6:14)

Dacă faptele nu pot să ne mântuiască, de ce să ne mai preocupăm de ele? De ce să nu continuăm pur şi simplu să păcătuim?

Capitolul 6 conţine răspunsul lui Pavel la această întrebare importantă. El tratează aici despre „sfinţire”, procesul prin care biruim păcatul şi reflectăm tot mai mult caracterul lui Hristos. Cuvântul sfinţire, ca atare, apare doar de două ori în Romani. Cuvântul grecesc pentru sfinţire, hagiasmos, apare în Romani 6:19,22.

Înseamnă aceasta că Pavel are puţine de spus cu privire la acest subiect? Nicidecum.

În Biblie, „a sfinţi” înseamnă „a dedica”, de regulă, lui Dumnezeu. Sfinţirea apare frecvent ca acţiune trecută şi încheiată. De exemplu, „împreună cu toţi cei sfinţiţi” (Faptele 20:32) – „cei sfinţiţi”, în acest sens, sunt cei dedicaţi lui Dumnezeu.

Sensul acesta biblic al sfinţirii nu neagă totuşi în niciun fel doctrina sfinţirii faptul că sfinţirea este o lucrare de o viaţă. Biblia susţine ferm doctrina aceasta, dar, în general, foloseşte alţi termeni pentru a o descrie.

Săptămâna aceasta, vom studia o altă faţetă a mântuirii prin credinţă, una uşor de denaturat: făgăduinţele biruinţei asupra păcatului în viaţa celui mântuit prin Isus.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:

http://www.7adventist.com/studiu/biruirea-pacatului/

7.1 Introducere în studiul 7 (st7 Biruirea păcatului)

Despre autor
-