6.5 Un mod de închinare – Inchinati-va Creatorului

Views

Claudia & Mihail Butoiu 6.5 Un mod de închinare (st6 Inchinati-va Creatorului)

Miercuri, 7 august – Un mod de închinare

În explicaţia despre relaţia dintre închinare şi dreptate, profeţii mai atrag atenţia asupra unui pas: grija faţă de cei săraci, asupriţi şi cei în nevoie, ca o parte importantă a închinării.

4. Citeşte Isaia 58. Ce se spune în prima parte a capitolului că nu a mers bine în relaţia dintre Dumnezeu şi poporul Său?

Această mustrare le este adresată unor oameni religioşi. Ei par să îl caute sincer pe Dumnezeu, dar ceva nu funcţionează. De aceea, El le spune că ar trebui să schimbe modul în care se închină, să încerce să-I slujească altfel. Iată ce dorea El: „Dezleagă lanţurile răutăţii, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriţi şi rupe orice fel de jug” (vers. 6). Ei ar fi trebuit să îi hrănească pe cei flămânzi, să ofere un adăpost celor fără adăpost şi să îi ajute pe cei în nevoie.

Aceste activităţi nu sunt prezentate ca fiind singura modalitate de închinare, dar Dumnezeu le prezintă ca un mod de închinare de preferat faţă de practicile lor tradiţionale. Astfel, închinarea nu este îndreptată doar spre interior, ci ea aduce binecuvântare tuturor celor din jurul adevăraţilor închinători. „Adevăratul scop al religiei este să îl elibereze pe om de povara păcatului, să elimine intoleranţa şi asuprirea şi să promoveze dreptatea, libertatea şi pacea.” – CBAZS, vol. 4, p. 306

În Isaia 58:8-12, Dumnezeu făgăduieşte binecuvântări ca răspuns la această formă de închinare. De fapt, Domnul spune că, dacă s-ar concentra mai puţin asupra lor înşişi, oamenii ar vedea că El însuşi lucrează împreună cu ei şi prin ei pentru a aduce vindecare şi restaurare.

Interesant că acest capitol face legătura între acest mod de închinare şi o reînnoire a păzirii Sabatului ca o „desfătare”. Deja am studiat despre legătura dintre Sabat şi lucrare, dar aceste versete includ ambele activităţi în apelul către popor de a revitaliza închinarea şi de a descoperi binecuvântarea lui Dumnezeu. Meditând asupra acestor versete, Ellen G. White comentează: „Asupra celor care ţin Sabatul Domnului este aşezată răspunderea de a face lucrarea milei şi a dărniciei.” – Lucrarea de binefacere, p. 121

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
scoala de sabat audio

6.5 Un mod de închinare – Inchinati-va Creatorului

About The Author
-