6.4 Asupritorii religioşi – Inchinati-va Creatorului

Views

Claudia & Mihail Butoiu 6.4 Asupritorii religioşi – Inchinati-va Creatorului (st6 Inchinati-va Creatorului)

În vremurile bune ale împărăţiei, poporul se întorcea la templu şi la închinarea la Dumnezeu, deşi aceasta era adesea amestecată cu influenţe din idolatria naţiunilor înconjurătoare. Dar, în viziunea profeţilor, nici cele mai bune încercări de a fi religioşi nu erau suficiente pentru a-i întoarce de la relele intrate în viaţa lor de zi cu zi. Oricât de mult s-ar fi străduit să fie religioşi prin ceremonii de închinare, muzica imnurilor lor nu putea acoperi strigătele celor săraci şi asupriţi.

Amos a descris poporul din zilele lui astfel: „Voi mâncaţi pe cel lipsit şi prăpădiţi pe cei nenorociţi din ţară” (Amos 8:4). El le-a văzut nerăbdarea de a termina ceremoniile pentru a redeschide piaţa şi a se întoarce la negoţul lor necinstit – să cumpere „pe cei nevoiaşi pe argint şi pe sărac, pe o pereche de încălţăminte” (vers. 6).

3. Ce le spune Dumnezeu acestor oameni religioşi despre ceremoniile lor? Isaia 1:10-17; Amos 5:21-24; Mica 6:6-8

Profeţii au folosit adesea un limbaj aspru pentru a lua în râs religia şi închinarea care nu au nicio legătură, ba chiar sunt în contrast cu suferinţa şi asuprirea celor din jur. În Amos 5:21-24 citim despre Dumnezeu că „urăşte”, „dispreţuieşte” şi este dezgustat de închinarea lor. Strângerea lor laolaltă este descrisă ca un „miros urât”, iar darurile şi muzica lor nu au nicio valoare.

În Mica 6 vedem câteva sugestii tot mai emfatice, chiar batjocoritoare, despre cum s-ar putea închina „mai bine”: mulţimi de arderi-de-tot, „mii de berbeci” sau „zeci de mii de râuri de untdelemn” (Mica 6:7), apoi sugestia extremă şi înfricoşătoare, dar deloc străină, de a-şi jertfi întâiul născut pentru a câştiga favoarea şi iertarea lui Dumnezeu.

De fapt, Domnul dorea ca poporul Său „să facă dreptate, să iubească mila şi să umble smerit cu Dumnezeu” (Mica 6:8).

Ai fost şi tu vreodată preocupat mai mult de formele şi ceremoniile religioase decât de cei în nevoie din jurul tău? Ce ai învăţat din acea experienţă?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
scoala de sabat audio

6.4 Asupritorii religioşi – Inchinati-va Creatorului

Despre autor
-