6.5 Relaţii principiale – st6 Găsind odihna în legăturile de familie

Views


Gabriel Radu 6.5 Relaţii principiale (st6 Găsind odihna în legăturile de familie)

Iniţial, istoria lui Iosif în Egipt ia o întorsătură favorabilă. El şi-a încredinţat viaţa în mâna lui Dumnezeu şi Dumnezeu îl binecuvântează, ridicându-l pe nişte culmi pe care fiul lui Iacov nu şi le imaginase, în casa lui Potifar.

5. Cum ar putea fi văzute binecuvântările lui Dumnezeu în viaţa lui Iosif în mod practic? Cum sunt relaţiile lui interpersonale? Geneza 39:1-6

Deşi Iosif pare să se înţeleagă foarte bine cu Potifar şi relaţiile sale cu personalul casei par să fie bune, necazul pândeşte la uşă. Cineva din casă nu are linişte.

6. Cu ce problemă de relaţie se confruntă Iosif? Cum alege el să o gestioneze? Geneza 39:7-10

Iosif are o problemă cu soţia lui Potifar. Poate că ar trebui să reformulăm astfel: Soţia lui Potifar are o problemă. Ea se uită la ceilalţi ca la nişte „lucruri” care pot fi manipulate şi folosite. Ea vrea să îl „folosească” pe Iosif. Iosif este descris ca fiind „frumos la statură şi plăcut la chip” (Geneza 39:6). Rareori Biblia menţionează trăsăturile fizice ale oamenilor, pentru că Dumnezeu „nu se uită la ce se uită omul; omul se uită la ceea ce izbeşte ochii, dar Domnul se uită la inimă” (1 Samuel 16:7). În ciuda insistenţelor acestei femei nelegiuite, Iosif face ceva în aparenţă în dezavantajul lui. El aplică principiile biblice la toate relaţiile – în cazul acesta, la cea cu soţia lui Potifar. Principiile biblice referitoare la relaţii nu sunt demodate, după cum oricine a suferit consecinţele păcatului poate să adeverească (adică toţi).

Relatarea biblică subliniază că acesta nu era un caz izolat, o ispită cu care se confrunta doar atunci. Soţia lui Potifar îl urmărise în repetate ocazii (Geneza 39:10). Iosif a încercat să-i explice motivaţia deciziei sale (Geneza 39:8,9), dar aceasta nu a părut să funcţioneze.

Iosif şi-a dat seama că nu poate controla alegerile celorlalţi. Totuşi, el s-a hotărât să trăiască, să iubească şi să-i trateze pe cei din jurul lui într-un mod care să-L onoreze pe Dumnezeu. Iosif a învăţat să trăiască în prezenţa lui Dumnezeu. Această cunoaştere l-a ajutat să reziste ispitei.

Ai încercat sä aplici principiile biblice la toate relaţiile tale, chiar şi la cele în care celălalt nu le aplică? Ce s-a întâmplat? Citeşte Matei 5:43-48. De ce este important să trăieşti astfel?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

6.5 Relaţii principiale – st6 Găsind odihna în legăturile de familie

Despre autor
-