6.3 Un motiv de închinare – Inchinati-va Creatorului

Views

Claudia & Mihail Butoiu 6.3 Un motiv de închinare (st6 Inchinati-va Creatorului)

În Biblie, poporul lui Dumnezeu este chemat la închinare, dar şi nouă ni se spune să ne închinăm lui Dumnezeu ştiind cine este El, ce a făcut şi cum este. Între atributele Sale se numără bunătatea, dreptatea şi mila. Când ni se reaminteşte cum este Dumnezeu, ce a făcut El pentru noi (în special jertfa lui Hristos) şi ce făgăduieşte El să facă, toţi avem motive să ne închinăm şi să-I aducem laudă.

2. Ce motive ne prezintă următoarele versete? Deuteronomul 10:17-22; Psalmii 101:1; 146:5-10; Isaia 5:16; 61:11

Aceste motive pentru închinare nu erau noi pentru poporul lui Dumnezeu. Momentele de închinare cele mai pline de entuziasm pentru israeliţii eliberaţi din Egipt au fost după intervenţiile evidente ale lui Dumnezeu. După ce au fost scoşi din Egipt şi au trecut Marea Roşie, Moise şi Maria au condus poporul în cântări de laudă pentru tot ce văzuseră şi pentru că fuseseră salvaţi (Exodul 15).

Dreptatea şi mila lui Dumnezeu, demonstrate în astfel de evenimente, nu trebuiau uitate. Când poporul păstra vii aceste amintiri, povestindu-le iar şi iar, faptele şi dreptatea lui Dumnezeu continuau să fie o inspiraţie şi pentru generaţiile care urmau să vină. Un exemplu – Deuteronomul 10:17-22.

Mai întâi de toate, dreptatea lui Dumnezeu este parte din cine este El, o componentă-cheie al caracterului Său (Iov 34:12). Dumnezeu este drept şi este interesat de dreptate – un motiv pentru a ne închina Lui şi a-I da slavă.

Dreptatea lui Dumnezeu este văzută în faptele Sale drepte şi neprihănite pentru poporul Său şi în favoarea celor săraci şi asupriţi. Biblia descrie un Dumnezeu care „ia aminte la strigătul celui nenorocit” (Iov 34:28) şi este activ şi nerăbdător să îndrepte răul din lumea noastră. Acest lucru se va face pe deplin la judecata finală a lui Dumnezeu şi la re-crearea lumii.

Israel avea motive să-L laude pe Dumnezeu. Ce motive avem noi?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
scoala de sabat audio

6.3 Un motiv de închinare – Inchinati-va Creatorului

Despre autor
-