6.2 Idolatria şi asuprirea – Inchinati-va Creatorului

Views

Claudia & Mihail Butoiu 6.2 Idolatria şi asuprirea (st6 Inchinati-va Creatorului)

La scurtă vreme după ce i-a scos pe israeliţi din Egipt, Dumnezeu li S-a descoperit la muntele Sinai şi le-a dat Cele Zece Porunci în formă scrisă, inclusiv primele două porunci în care era specificat să nu se închine la alţi dumnezei şi să nu îşi facă chipuri cioplite (Exodul 20:2-6). Poporul a promis să facă tot ce i se poruncise şi să fie poporul Lui (Exodul 24:1-13).

Dar Moise a rămas pe munte aproape şase săptămâni şi poporul a început să se întrebe ce se întâmplase cu el. Sub presiunea mulţimii, Aaron a făcut un viţel de aur şi i-a condus pe israeliţi să aducă jertfe înaintea lui, după care „au şezut de au mâncat şi au băut, apoi s-au sculat să joace” (Exodul 32:6). Atât Domnul, cât şi Moise au fost indignaţi văzând cât de repede se întorseseră oamenii la închinarea la idoli – şi părea că doar mijlocirea lui Moise l-a salvat pe Israel de la pedeapsa meritată (vers. 30-34).

Totuşi idolatria a fost o ispită în faţa căreia poporul lui Dumnezeu a căzut mult prea des. Istoria regilor lui Israel şi ai lui Iuda este presărată de perioade de idolatrie, care includ faptele nelegiuite ale unor regi care si-au condus supuşii la închinarea la idoli. Necredincioşia lor a fost ţinta profeţilor lui Dumnezeu trimişi mereu să cheme poporul să se întoarcă la El. Adesea, printre apelurile la redeşteptare şi reformă, erau şi apeluri la o purtare mai bună faţă de săraci, nevoiaşi şi cei fără ajutor din mijlocul lor.

1. Ce punct important scoate în evidenţă autorul în Psalmii 115:1-8?

Tendinţa noastră, ca oameni, este să devenim asemenea lucrului sau persoanei căreia ne închinăm sau asupra căreia ne concentrăm atenţia. Astfel, a fost natural ca preocuparea pentru semeni şi pentru dreptate să scadă când poporul lui Dumnezeu a încetat să se mai închine unui Dumnezeu al dreptăţii şi s-a îndreptat spre zeii falşi ai naţiunilor din jur, adesea zei ai războiului sau ai fertilităţii. Când au ales alţi zei, israeliţii şi-au schimbat atitudinea în multe aspecte, inclusiv în modul de a-i trata pe ceilalţi. Dacă I-ar fi rămas credincioşi lui Dumnezeu, ar fi avut aceeaşi preocupare ca El pentru cei în nevoie.

Meditează mai mult la ideea de a deveni asemenea celui căruia te închini. Vedem manifestări contemporane ale acestui principiu?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

6.2 Idolatria şi asuprirea – Inchinati-va Creatorului

Despre autor
-