6.3 Citirea şi ascultarea Legii – st6 Citirea Cuvântului

Views


Florina Sanda & Ciprian Martinescu 6.3 Citirea şi ascultarea Legii – st6 Citirea Cuvântului

Luni, 4 noiembrie – Citirea şi ascultarea Legii

Ezra „a adus Legea” înaintea adunării pentru a o citi. Ce a citit? Doar Cele Zece Porunci din nou şi din nou, o jumătate de zi? Referirea la Cartea Legii trebuie înţeleasă ca fiind cele cinci cărţi ale lui Moise, de la Geneza la Deuteronomul, cunoscute ca Tora ebraică. Termenul „Lege” cuprinde doar o parte din ceea ce s-a citit; mai potrivit ar fi fost să se traducă prin „învăţături”. Acestea sunt învăţăturile lui Dumnezeu care ne ajută să cunoaştem calea pe care ar trebui să mergem pentru a nu pierde ţinta. Când Ezra a citit, poporul a aflat despre istoria sa, începând de la creaţiune şi până în vremea lui Iosua. Prin relatări, cântece, poeme, binecuvântări şi legi, au fost amintite luptele lor de a-L urma pe Dumnezeu şi credincioşia Lui faţă de ei. În Tora era „Legea”, dar ea cuprindea şi istoria poporului lui Dumnezeu şi, în special, arăta călăuzirea Sa. Astfel, israeliţii şi-au aflat identitatea şi care le erau rădăcinile.

3. Ce ne învaţă următoarele pasaje despre modul în care ar trebui să ne raportăm la Cuvântul lui Dumnezeu? Neemia 8:3; Deuteronomul 4:1; 6:3,4; Iosua 1:9; Psalmii 1:2; Proverbele 19:20; Ezechiel 37:4

Probabil că oamenii doreau să audă Cuvântul Domnului şi pentru că, de la sosirea lui în Ierusalim, cu treisprezece ani în urmă, Ezra le citise din Cuvânt şi îi învăţase. El era dedicat lucrării lui Dumnezeu şi hotărât să facă o reformă. Ascultându-l pe Ezra, Cuvântul lui Dumnezeu devenise real pentru israeliţi. Ei au luat decizia, în cunoştinţă de cauză, să asculte Cuvântul, deoarece voiau să asculte de Dumnezeu. Ei s-au apropiat de Tora cu reverenţă şi cu dorinţa de a învăţa.

Când ne hrănim din Cuvânt, în noi apare un dor mai profund după Dumnezeu.

Tu cum te raportezi la Cuvântul lui Dumnezeu? Spui că îl crezi, dar se vede în viaţa ta, împlineşti ce citeşti? Cum ai trăi dacă nu ai asculta de Biblie?

Pentru mai multe materiale ale Şcoalii de Sabat vă invităm să vizitaţi pagina noastră web accesând următorul link:
http://www.7adventist.com/studiu/citirea-cuvantului/

6.3 Citirea şi ascultarea Legii – st6 Citirea Cuvântului

About The Author
-