5.7 Un gând de încheiere – st5 Încălcarea spiritului legii

Views


Maria Badea & Marius Epure 5.7 Un gând de încheiere – st5 Încălcarea spiritului legii

Vineri, 1 noiembrie – Un gând de încheiere

„Când a auzit Neemia despre această apăsare crudă, sufletul i s-a umplut de indignare. … Cu energia şi hotărârea care-l caracterizau, a pornit la lucru pentru a le aduce uşurare fraţilor lui.” – Ellen G. White, Profeţi şi regi, p. 648

„Isus a mers mai departe şi a statornicit o regulă care înlătură jurământul. El învaţă că adevărul exact trebuie să fie legea vorbirii. «Felul vostru de vorbire să fie: ‘Da, da; nu, nu.’ Ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău.»„ – Ellen G. White, Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 67

„Aceste cuvinte osândesc toate acele fraze fără înţeles şi de umplutură care sunt vecine cu profanarea. Ele condamnă complimentele înşelătoare, ocolirea adevărului, frazele linguşitoare, exagerările şi falsurile în comerţ, care sunt atât de obişnuite în societate şi în lumea afacerilor. Ele mai învaţă că niciun om care încearcă să pară ce nu este sau ale cărui cuvinte nu exprimă adevăratele simţăminte ale inimii sale nu poate fi numit sincer.” – Ibidem, p. 68

Studiu suplimentar: Ellen G. White, Profeţi şi regi, Capitolul 54 „Mustrare împotriva asupririi”.

Pentru mai multe materiale ale Şcoalii de Sabat vă invităm să vizitaţi pagina noastră web accesând următorul link:
http://www.7adventist.com/studiu/incalcarea-spiritului-legii/

5.7 Un gând de încheiere – st5 Încălcarea spiritului legii

Despre autor
-