5.6 „Şi sarcina Mea este uşoară” – st5 „Veniţi la Mine…”

Views


Gabriel Radu 5.6 „Şi sarcina Mea este uşoară” (st5 „Veniţi la Mine…”)

Ultima afirmaţie a lui Isus din Matei 11:30 foloseşte imaginea purtării unei poveri sau a unei sarcini. „Căci jugul Meu este [uşor de purtat – KJV] şi sarcina Mea este uşoară.”

7. Citeşte Exodul 18:13-22. Ce învăţăm de aici cu privire la a ne ajuta unii pe alţii în purtarea poverii?

Exodul 18:13 ne spune că poporul venea la Moise ca să fie judecat de dimineaţă până seara. Când letro a văzut lucrul acesta, l-a rugat stăruitor pe ginerele lui să creeze un cadru care să îi permită să se concentreze pe lucrurile mari şi să-i desemneze pe alţii să aibă grijă de lucrurile mai mărunte. Scriptura ne spune că Moise a ascultat de glasul lui letro şi a implementat acele schimbări dătătoare de viaţă.

Când ne spune că sarcina Lui este uşoară, Isus vrea să ne reamintească de faptul că ne putem bizui pe El, Purtătorul suprem de poveri. Asemenea lui Moise, trebuie să învăţăm că avem nevoie de ceilalţi pentru a ne împărţi poverile. În 1 Corinteni 12:12-26, imaginea trupului lui Hristos pe care o foloseşte Pavel ne oferă un bun exemplu despre ce ar putea să însemne împărţirea sarcinilor sau a poverilor. Avem nevoie de un trup care să funcţioneze bine, pentru a fi în stare să ducă greutăţile. Avem nevoie de picioare, mâini, umeri, muşchi şi putere fizică pentru a putea căra orice.

8. Cum ne ajută purtarea sarcinilor unii pentru alţii să împlinim Legea lui Hristos? Galateni 6:2

Contextul imediat al acestui pasaj poate să ne ajute. În Galateni 6:1, Pavel afirmă că dacă un frate sau o soră cade în ispită, noi trebuie să-l ridicăm cu duhul blândeţii (adu-ţi aminte de afirmaţia lui Isus că El este blând, din Matei 11:29). Purtarea sarcinii înseamnă ridicarea cuiva care s-a abătut de la calea dreaptă pentru a-l ajuta să vadă harul divin. Dar mai înseamnă şi să ne ajutăm unul pe altul atunci când trecem prin greutăţi. Termenul grecesc pentru „sarcină, povară” se poate referi la o greutate mare sau la o piatră. Imaginea aceasta ne reaminteşte că toţi ducem poveri şi avem nevoie de cineva care să ne ajute să le purtăm. Împărţirea responsabilităţilor şi a greutăţilor este o lucrare poruncită bisericii de Dumnezeu – o activitate care necesită blândeţe şi care generează compasiune.

Gândeşte-te la ultima ocazie când cineva te-a ajutat să duci o povară sub greutatea căreia te luptai. De ce acel ajutor a însemnat atât de mult pentru tine? Tu pe cine poţi ajuta acum să-si ducă povara?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

5.6 „Şi sarcina Mea este uşoară” – st5 „Veniţi la Mine…”

Despre autor
-