5.5 „Căci jugul Meu este uşor” – st5 „Veniţi la Mine…”

Views


Gabriel Radu 5.5 „Căci jugul Meu este uşor” (st5 „Veniţi la Mine…”)

Am observat deja că întrebuinţarea termenului „jug” de către Matei, în secţiunea aceasta, face trimitere la folosirea acestui termen în iudaism şi în celelalte texte din Noul Testament care se referă la o înţelegere greşită a Legii.

5. Termenul grecesc tradus cu „bun” în Matei 11:30 (trad. Cornilescu) mai poate însemna şi „uşor, plăcut, folositor şi binefăcător”. Mulţi oameni din jurul nostru consideră că Legea lui Dumnezeu este aspră, greu de ţinut şi, uneori, irelevantă. Cum îi putem ajuta să descopere frumuseţea Legii şi cum le putem inspira dragoste faţă de Dătătorul ei?

Părinţii îşi amintesc mereu de momentul în care copiii lor au făcut primii paşi. Un prim pas şovăitor este urmat de un al doilea pas de probă, ezitant, apoi de un al treilea – şi cam în punctul acesta este foarte probabil ca puiul de om să se împiedice şi să cadă. S-ar putea să curgă câteva lacrimi şi poate chiar să apară o vânătaie, dar, odată ce copilul a simţit libertatea mişcării, se va ridica şi va încerca din nou. Face câţiva paşi, cade, se ridică; face câţiva paşi, cade, se ridică. Secvenţa se va repeta de multe ori înainte ca un copil să meargă sigur. Şi totuşi, în mijlocul poticnirilor şi al căderilor, se vede o feţişoară încântată, care declară triumfătoare: Mami, tati, pot să merg!

A umbla cu Isus s-ar putea să nu fie uşor, dar este întotdeauna cel mai bun şi mai potrivit lucru de făcut. S-ar putea să ne poticnim; s-ar putea chiar să cădem; şi totuşi, ne putem ridica şi putem continua să mergem împreună cu El.

6. În Galateni 5:1, Pavel scrie: „Rămâneţi dar tari şi nu vă plecaţi iarăşi sub jugul robiei.” În ce fel ne-a eliberat Isus? Care este diferenţa dintre jugul pe care ne cere El să-l ducem şi „jugul robiei” despre care vorbeşte Pavel?

Putem fi siguri că, orice ar fi avut în minte prin expresia „jugul robiei”, Pavel nu se referea la ascultarea de Legea lui Dumnezeu, la Cele Zece Porunci. Dimpotrivă, putem avea adevărata odihnă şi libertate prin ascultare, prin credinţă şi prin înţelegerea faptului că mântuirea noastră este sigură nu pe baza Legii, ci în virtutea neprihănirii Domnului Hristos, care ne acoperă.

De ce o viaţă de supunere faţă de Legea lui Dumnezeu are mai multă odihnă decât o viaţă de neascultare?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

5.5 „Căci jugul Meu este uşor” – st5 „Veniţi la Mine…”

Despre autor
-