5.7 Un gând de încheiere – st5 „Veniţi la Mine…”

Views


Gabriel Radu 5.7 Un gând de încheiere (st5 „Veniţi la Mine…”)

„Când constataţi că lucrarea voastră este grea, când vă plângeţi de dificultăţi şi încercări, când spuneţi că nu aveţi putere să vă împotriviţi ispitei, că nu puteţi să biruiţi nerăbdarea şi că viaţa de credinţă este o lucrare anevoioasă, fiţi siguri că nu purtaţi jugul lui Hristos. Voi purtaţi jugul unui alt stăpân.” – Ellen G. White, Îndrumarea copilului, p. 267

„Noi nu putem să facem nimic, absolut nimic, pentru a ne recomanda bunăvoinţei lui Dumnezeu. Nu trebuie să ne încredem de loc în noi înşine sau în faptele noastre bune, dar, atunci când venim la Domnul Hristos ca nişte făpturi păcătoase şi supuse greşelii, putem să găsim odihnă în iubirea Sa. Dumnezeu îi va primi pe toţi cei care vin la El cu încredere deplină în meritele Mântuitorului răstignit. Iubirea răsare în inimă. Poate că nu simţim nicio stare de extaz, dar este o încredere statornică şi plină de pace. Orice povară este uşoară, pentru că jugul pe care ni-l pune Hristos este uşor. Datoria ajunge să fie o încântare, iar sacrificiul, o plăcere. Calea care înainte părea să fie învăluită în întuneric devine strălucitoare, pentru că este luminată de razele ce vin de la Soarele Neprihănirii. Aceasta este umblarea în lumină, după cum Hristos este în lumină.” – Idem, Credinţa şi faptele, pp. 38-39

STUDIU LA RÂND – BIBLIA ŞI CARTEA EVANGHELIZARE

Biblia: Ioan 12-18
1. Care profet a scris despre oamenii care aveau „să nu înţeleagă cu inima”?
2. Cum a motivat Domnul faptul că avea să Se arate ucenicilor, şi nu lumii?
3. De ce uită femeia suferinţa produsă de durerile naşterii?
4. Ce a spus Domnul că face oricine este din adevăr?

Evanghelizare, Secţiunea 14, subcapitolul „Lecţiile Marelui Învăţător”
5. Cum era Domnul Isus, când trecea prin oraşe şi sate?

Aici puteţi citi cartea Evanghelizare de Ellen G. White.
De aici puteţi descărca cartea Evanghelizare.pdf

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

5.7 Un gând de încheiere – st5 „Veniţi la Mine…”

Despre autor
-