Views

Maria Badea & Marius Stancu „5.5 Ruperea peceţii a cincea (st5 Cele şapte peceţi)”

Miercuri, 30 ianuarie – Ruperea peceţii a cincea

6. Ce evenimente sunt descrise în versetele următoare? Apocalipsa 6:9,10

În Biblie, cuvântul „suflet” semnifică întreaga fiinţă umană (Geneza 2:7). Martirajul credincioşilor lui Dumnezeu este simbolizat aici prin sângele jertfit şi turnat la piciorul altarului de jertfă din sanctuarul pământesc (Exodul 29:12, Leviticul 4:7). Credincioşii lui Dumnezeu au suferit nedreptăţi şi au fost ucişi din cauza mărturiei lor despre Evanghelie. Ei strigă la Dumnezeu şi îi cer să intervină şi să-i răzbune. Textele acestea vorbesc despre nedreptatea de pe pământ, nu despre starea omului în moarte.

7. Ce răspuns primesc martirii la rugămintea pe care I-o fac lui Dumnezeu? Apocalipsa 6:11; Deuteronomul 32:43; Psalmii 79:10

Sfinţii martirizaţi primesc haine albe, simbolul neprihănirii lui Hristos, fapt care duce la răzbunarea sau îndreptăţirea lor – darul Său pentru cei care acceptă harul Său (Apocalipsa 3:5; 19:8). De notat că, în limba greacă, în Apocalipsa 6:11 nu apare cuvântul „numărul”. Deci nu este vorba despre un număr al sfinţilor martirizaţi care trebuie atins înainte de revenirea lui Hristos, ci despre desăvârşirea caracterului lor. Copiii lui Dumnezeu sunt făcuţi desăvârşiţi prin haina neprihănirii lui Hristos, nu prin meritele lor (Apocalipsa 7:9,10). Sfinţii martirizaţi vor fi înviaţi şi răzbunaţi la a doua venire a lui Hristos, la începutul mileniului (Apocalipsa 20:4).

Pecetea a cincea corespunde în plan istoric cu Evul Mediu, când milioane de credincioşi au fost martirizaţi din cauza credinţei, dar trimite şi la experienţa poporului lui Dumnezeu din orice timp, din vremea lui Abel (Geneza 4:10) şi până la sfârşit, când Dumnezeu va răzbuna „sângele robilor Săi” (Apocalipsa 19:2).

Tu ai suferit din cauza nedreptăţii? Ce încurajare găseşti în acest studiu?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatoarele link-uri:

http://www.7adventist.com/studiu/cele-sapte-peceti/

http://ellenwhiteaudio.org/ro/istoria-mantuirii/

5.5 Ruperea peceţii a cincea (st5 Cele şapte peceţi)

About The Author
-