Views

Maria Badea & Marius Stancu „5.4 Scena peceţii a patra (st5 Cele şapte peceţi)”

Marţi, 29 ianuarie – Scena peceţii a patra

4. Ce scenă este descrisă în versetele următoare şi ce legătură are cu scena de mai înainte? Apocalipsa 6:7,8

Culoarea calului care se arată la ruperea peceţii a patra este exprimată prin termenul grecesc chloros, culoarea cenuşie a unui corp în descompunere. Călăreţul se numeşte Moartea şi este însoţit de Locuinţa morţilor (Hades). Lor li se permite să ucidă a patra parte a pământului prin sabie, foamete, molimă şi animale sălbatice.

Pecetea a patra aduce molimă şi moarte. Foametea spirituală rezultată din respingerea Evangheliei conduce în mod inevitabil la moarte spirituală.

Vestea bună este că puterea morţii şi a Locuinţei morţilor este limitată – li se dă putere doar asupra unei părţi (a patra) a pământului. Isus ne asigură că El ţine cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor (vezi Apocalipsa 1:18).

5. Recapitulează mesajele către bisericile din Efes, Sardes, Pergam şi Tiatira din Apocalipsa 2. Compară situaţia acestor biserici cu scenele ruperii celor patru peceţi. Ce asemănări observi?

Scenele celor şapte peceţi prezintă istoria bisericii. Cele şapte biserici şi cele şapte peceţi corespund diferitelor perioade din istoria creştină. În timpurile apostolice, Evanghelia s-a răspândit rapid în toată lumea. A urmat apoi o perioadă de persecuţie în Imperiul Roman, între sfârşitul secolului I şi începutul secolului al IV-lea, aşa cum se arată în scena peceţii a doua. Pecetea a treia indică perioada de compromis din secolele al IV-lea şi al V-lea, caracterizată de foamete spirituală, de lipsă a Scripturii, care a dus la „Evul Mediu întunecat”. Pecetea a patra descrie foarte bine moartea spirituală care a caracterizat creştinismul în Evul Mediu întunecat.

Apocalipsa 6:6 declară că „untdelemnul si vinul” nu vor fi afectate de foametea din perioada peceţii a treia. Ce semnificaţie poate avea această afirmaţie?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatoarele link-uri:

http://www.7adventist.com/studiu/cele-sapte-peceti/

http://ellenwhiteaudio.org/ro/istoria-mantuirii/

5.4 Scena peceţii a patra (st5 Cele şapte peceţi)

About The Author
-