4.7 Un gând de încheiere – st4 Confruntarea cu împotrivirea

Views


Daniela Măgureanu & Tibi Merticariu 4.7 Un gând de încheiere (st4 Confruntarea cu împotrivirea)

Vineri, 25 octombrie – Un gând de încheiere

„Descurajarea şi împotrivirea pe care clăditorii din zilele lui Neemia le-au întâmpinat atât din partea vrăjmaşilor, cât şi a pretinşilor prieteni sunt tipice pentru experienţa pe care o vor avea astăzi cei care lucrează pentru Dumnezeu. Creştinii sunt puşi la probă nu numai prin mânia, nemulţumirea şi cruzimea vrăjmaşilor, ci şi prin indolenţa, nehotărârea, încropeala şi trădarea pretinşilor prieteni şi a celor care ar trebui să ajute.” – Ellen G. White, Profeţi şi regi, p. 644

„Devoţiunea hotărâtă a lui Neemia faţă de lucrarea Domnului şi încrederea lui tot atât de hotărâtă în Dumnezeu au fost motivul eşecului vrăjmaşilor lui de a-l atrage sub puterea lor. Sufletul neglijent cade ca o pradă uşoară în ispită, dar, în viaţa care are un scop nobil, un plan care absoarbe totul, răul nu găseşte sprijin. Credinţa aceluia care înaintează continuu nu slăbeşte, căci, mai presus de orice, dincolo de orice, mai adâncă decât orice, el recunoaşte Dragostea Infinită, care face ca toate lucrurile să îndeplinească planul Său cel bun. Adevăraţii slujitorii ai lui Dumnezeu lucrează cu o hotărâre care nu slăbeşte, deoarece ei depind continuu de tronul harului.” – Ibidem, p. 660

Studiu suplimentar: Ellen G. White, Profeţi şi regi, capitolele: Capitolul 53 „Constructorii pe ziduri”, Capitolul 54 „Mustrare împotriva asupririi” şi Capitolul 55 „Uneltiri păgâne”.

Pentru mai multe materiale ale Şcoalii de Sabat vă invităm să vizitaţi pagina noastră web accesând următorul link:
http://www.7adventist.com/studiu/chemarea-lui-dumnezeu/

4.7 Un gând de încheiere – st4 Confruntarea cu împotrivirea

Despre autor
-