4.5 Fazele legământului (Geneza 12:1,2) – st4 Un legământ veşnic

Views


Gabriel Radu 4.5 Fazele legământului (Geneza 12:1,2) (st4 Un legământ veşnic)

În versetele indicate mai sus este descoperită prima dintre cele trei faze ale făgăduinţei legământului lui Dumnezeu cu Avraam. Dumnezeu l-a abordat pe Avraam, i-a dat o poruncă şi apoi i-a făcut o promisiune. Abordarea (apropierea) este reprezentată de acţiunea plină de milă a lui Dumnezeu de a-l alege pe Avraam să fie personajul principal al legământului Său special de har. Porunca implică testul încrederii totale în Dumnezeu (Evrei 11:8). Făgăduinţa (Geneza 12:1-3,7), deşi le este adresată în mod specific urmaşilor lui Avraam, cuprinde, în ultimă instanţă, toată rasa umană (Geneza 12:3; Galateni 3:6-9).

3. A doua fază a legământului lui Dumnezeu cu Avraam se găseşte în Geneza 15:7-18. În ce versete găsim aceiaşi paşi care apar în prima fază?

Apropierea lui Dumnezeu de om
Chemarea omului la ascultare
Făgăduinţa divină

În cadrul ritualului solemn din faza a doua, Domnul i S-a arătat lui Avraam şi a trecut printre fragmentele animalelor de jertfă aranjate cu grijă. Fiecare dintre cele trei animale a fost despicat, iar cele două jumătăţi au fost puse de o parte şi de alta, având un spaţiu între ele. Păsările au fost omorâte, dar nu despicate. Părţile care intrau în legământ trebuiau să treacă printre animalele despicate, jurând în mod simbolic ascultare veşnică de dispoziţiile asupra cărora căzuseră de acord într-un mod atât de solemn.

4. Descrie ce a avut loc în timpul celei de-a treia (şi ultimei) faze a legământului lui Dumnezeu cu Avraam. (Vezi Geneza 17:1-14.)

Semnificaţia numelui Avraam subliniază dorinţa şi planul lui Dumnezeu de a-i salva pe toţi oamenii. Acele „multe neamuri” aveau să-i includă atât pe evrei, cât şi neamurile. Noul Testament spune foarte clar că adevăraţii urmaşi ai lui Avraam sunt cei care au credinţa lui Avraam şi care se încred în meritele lui Mesia cel făgăduit (vezi Galateni 3:7,29). Astfel, încă de la Avraam, planul Domnului a fost să-i salveze pe cât mai mulţi oameni posibil, indiferent de naţiunile din care făceau parte. Fără îndoială, şi astăzi este la fel.

Citeşte solia primului înger din Apocalipsa 14:6,7. Ce asemănări poţi găsi între ce spune îngerul şi ce s-a întâmplat în legământul lui Dumnezeu cu Avraam?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

4.5 Fazele legământului (Geneza 12:1,2) – st4 Un legământ veşnic

Despre autor
-