Views

Otilia Fidileş & Marius Stancu 4.4 Unitatea – biserica văzută ca un singur trup (st4 Secretul unităţii)”

Marţi, 23 octombrie – Unitatea – biserica văzută ca un singur trup

3. Cum ar trebui să se poarte creştinii pentru a fi vrednici de chemarea primită? Efeseni 4:1-3

Virtuţile şi calităţile acestea au ca rezultat concret păstrarea unirii Duhului „prin legătura păcii”. Iar sursa lor este dragostea (1 Corinteni 13:1-7). Iubirea menţine relaţiile dintre fraţi şi surori şi promovează pacea şi unitatea în comunitatea creştină şi în societate, în general. Unitatea bisericii este o dovadă specială a iubirii lui Dumnezeu, pe care alţii o observă. Biserica este chemată să dea această dovadă, mai ales în situaţii de conflict, separare şi război.

4. Care este ideea principală a pasajului din Efeseni 4:4-6?

Iată şapte elemente care îi unesc pe credincioşi. Unitatea este o stare pe care credincioşii o au deja, o stare pe care trebuie să o menţină şi la care trebuie să lucreze permanent (vers. 1-3) până ce vor ajunge toţi la „înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos” (vers. 13).

„Apostolul îşi îndeamnă fraţii să manifeste în viaţa lor puterea adevărului pe care el li l-a prezentat. Prin blândeţe şi bunătate, prin răbdare şi dragoste, ei trebuiau să exemplifice caracterul lui Hristos şi binecuvântările mântuirii Lui. Există un singur trup, un singur Duh, un singur Domn şi o singură credinţă. Ca mădulare ale trupului lui Hristos, toţi credincioşii sunt animaţi de acelaşi spirit şi de aceeaşi speranţă. Divizările din biserică aduc dezonoare asupra religiei lui Hristos înaintea lumii şi le dau duşmanilor adevărului ocazia de a-şi justifica purtarea. Învăţăturile lui Pavel nu au fost scrise doar pentru biserica din timpul său. Dumnezeu a plănuit ca ele să ajungă până la noi. Ce facem noi pentru a păstra unitatea prin legătura păcii?” – Ellen G. White, Mărturii, vol. 5, ed. 2016, p. 239

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatoarele link-uri:

http://www.7adventist.com/studiu/secretul-unitatii/

http://ellenwhiteaudio.org/ro/istoria-mantuirii/

4.4 Unitatea – biserica văzută ca un singur trup (st4 Secretul unităţii)

Despre autor
-