3.6 „Dumnezeu este cu noi!” (Isaia 7:14) – st3 Când lumea ta se prăbuşeşte

Views


Gabriel Radu 3.6 „Dumnezeu este cu noi!” (Isaia 7:14) (st3 Când lumea ta se prăbuşeşte)

După cum numele copiilor lui Isaia au o anumită semnificaţie (Şear-Iaşub, „O rămăşiţă se va întoarce” şi Maher-Şalal-Haz-Baz, „Grăbeşte de pradă, aruncă-te asupra prăzii”) şi numele Emanuel are o semnificaţie. Literalmente înseamnă „Dumnezeu cu noi”. Dar această traducere acceptată în mod obişnuit omite un lucru important. Aşa cum se întâmplă cu celelalte nume evreieşti de acest gen, din care lipsesc verbele, verbul „a fi” trebuie să fie adăugat pentru că nu este exprimat în limba ebraică. Prin urmare, Emanuel trebuie să fie tradus cu „Dumnezeu este cu noi” (compară cu Isaia 8:10), la fel ca numele Isus, forma grecească şi scurtă a termenului ebraic Yehoshua sau Ioshua, care înseamnă „Domnul este mântuire”, în care verbul trebuie să fie adăugat (compară cu Isaia, care înseamnă „Mântuirea Domnului”).

Dar numele „Emanuel” nu este doar descriere abstractă, ci o afirmare a unei promisiuni care este împlinită acum: „Dumnezeu este cu noi!”

8. Care este semnificaţia făgăduinţei că Dumnezeu este cu noi?

Nu există asigurare mai mare şi mai plină de mângâiere. Dumnezeu nu le promite copiilor Lui că nu vor îndura greutăţi şi durere, ci promite că va fi cu ei (vezi Psalmii 23:4 şi Isaia 43:2).

„Unde era Domnul când cei trei prieteni ai lui Daniel au fost aruncaţi în foc? Cu ei! (Daniel 3:23-25). Unde era în timpul strâmtorării lui Iacov, când s-a luptat până în zori? În braţele lui Iacov, cât a putut de aproape (Geneza 32:24-30). Chiar şi atunci când nu apare în mod fizic pe pământ, Domnul este cu poporul Său în experienţele lui. Unde era Domnul când noroadele l-au condamnat pe Ştefan? «Stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu» (Faptele 7:55). Când S-a ridicat la cer, Isus «a şezut la dreapta Măririi, în locurile preaînalte» (Evrei 1:3). De ce era El în picioare când Ştefan era pe punctul de a fi omorât cu pietre? După cum spunea Morris Venden: «Isus nu avea de gând să accepte aşa ceva fără luptă!»” – Roy Gane, God’s Faulty Heroes, p. 66

Cum ne ajută cunoaşterea faptului că Dumnezeu este cu noi, atunci când trecem prin încercări şi suferinţe grele?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

3.6 „Dumnezeu este cu noi!” (Isaia 7:14) – st3 Când lumea ta se prăbuşeşte

Despre autor
-