3.5 Semnul necerut (Isaia 7:14) – st3 Când lumea ta se prăbuşeşte

Views


Gabriel Radu 3.5 Semnul necerut (Isaia 7:14) (st3 Când lumea ta se prăbuşeşte)

Oferta unui semn nu l-a clintit pe Ahaz şi, când Dumnezeu a spus că va da El Însuşi un semn, trebuia să fie ceva ce doar Divinitatea putea concepe (Isaia 55:9; 1 Corinteni 2:9). Surpriză! Semnul este un fiu.

7. Cine este femeia şi cine este Copilul ei?

Nicăieri în Vechiul Testament nu este arătată împlinirea acestui semn aşa cum s-a făcut pentru alte semne (Ghedeon – Judecătorii 6:36-40). Iată o parte dintre posibilele împliniri întemeiate doar pe Vechiul Testament:

1) Deoarece termenul tradus cu „fecioara” se referă la o tânără aflată la vârsta căsătoriei, mulţi presupun că este o femeie căsătorită care trăieşte în Ierusalim, probabil soţia lui Isaia. În Isaia 8:3 este consemnată naşterea unui fiu al lui Isaia de către „prorociţă” (soţia lui, ale cărei solii profetice au fost, cel puţin, copiii ei – Isaia 7:3; 8:18). Însă acest fiu a fost numit Maher-Şalal-Haş-Baz (Isaia 8:1-4), nu Emanuel. Totuşi, există o asemănare între ei: până să ajungă să poată alege binele sau răul, Siria şi Israel aveau să fie pustiite (Isaia 7:16; 8:4).

2) Unii sugerează că Emanuel este Ezechia, fiul lui Ahaz, care a fost următorul rege. Dar acest fiu nu este numit nicăieri Emanuel.

3) Deoarece Emanuel este misterios, iar numele lui, tradus obişnuit prin „Dumnezeu cu noi”, se referă la prezenţa lui Dumnezeu, El ar putea fi chiar Fiul profetizat în Isaia 9 şi 11. Descrierea Lui ca fiind divin (Isaia 9:6) şi „Vlăstarul lui Isai” (Isaia 11:10) întrece tot ce ar fi putut fi atribuit bunului rege Ezechia.

4) Un copil născut în mod natural de o femeie necăsătorită aflată la vârsta căsătoriei ar fi fost nelegitim (Deuteronomul 22:20,21). De ce S-ar referi Dumnezeu la un asemenea copil ca la un semn care să inspire credinţă?

Noul Testament Îl identifică pe Isus cu Emanuel (Matei 1:21-23), născut în mod miraculos şi în curăţie dintr-o fecioară nemăritată, dar logodită. Isus este şi Fiul lui Dumnezeu (Isaia 9:6; Matei 3:17), şi „Odrasla”, şi „Vlăstarul” lui Iese (Isaia 11:1,10; Apocalipsa 22:16). Poate că un „Emanuel” mai timpuriu, a cărui creştere i-ar fi dovedit lui Ahaz punctualitatea împlinirii profetice, ar fi servit drept antemergător al lui Isus. Nu ştim. Dar ştim ce avem nevoie să ştim: „Când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie” (Galateni 4:4), ca să ne facă parte de prezenţa Sa în viaţa noastră.

Cum ne mângâie realitatea venirii Fiului lui Dumnezeu între oameni?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

3.5 Semnul necerut (Isaia 7:14) – st3 Când lumea ta se prăbuşeşte

Despre autor
-