3.7 Un gând de încheiere – st3 Când lumea ta se prăbuşeşte

Views


Gabriel Radu 3.7 Un gând de încheiere (st3 Când lumea ta se prăbuşeşte)

„Din zilele veşniciei, Domnul Isus Hristos era una cu Tatăl; El era «chipul lui Dumnezeu», chipul măreţiei şi maiestăţii Sale, «strălucirea slavei Lui». Şi tocmai pentru a manifesta această slavă a venit El în lumea noastră. Pe acest pământ întunecat de păcat, El a venit să descopere lumina iubirii lui Dumnezeu, să fie «Dumnezeu cu noi». De aceea, despre El s-a profetizat că «Îi vor pune numele Emanuel».” – Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, p. 19

„Ar fi fost bine pentru Regatul lui Iuda dacă Ahaz ar fi primit această solie ca din partea Cerului. Dar, alegând să se sprijine pe braţul de carne, el a căutat ajutor la păgâni. În disperare a trimis vorbă lui Tiglat-Pileser, împăratul Asiriei […]. Cererea a fost însoţită de un dar bogat din tezaurul regelui şi al templului.” – Ellen G. White, Profeţi şi regi, p. 329

Rezumat: Dumnezeu l-a adus pe necredinciosul rege Ahaz în situaţii în care a trebuit să ia decizii grele: să creadă sau să nu creadă. Aceasta era dilema. Chiar dacă Domnul i-ar fi dat orice semn pe care l-ar fi putut concepe, el a refuzat să Îi permită lui Dumnezeu să-i demonstreze că are cel puţin un motiv să creadă. În schimb, l-a ales ca „prieten” pe împăratul Asiriei.

STUDIU LA RÂND – BIBLIA ŞI CARTEA EVANGHELIZARE

Biblia: Ezechiel 11-17
1. De ce fel de templu s-au bucurat cei exilaţi?
2. Despre cine se spune că îşi purtau idolii în inimă?
3. Care sunt cetăţile-surori ale Ierusalimului şi unde sunt aşezate geografic?
4. Cu ce scop i-a luat împăratul Babilonului prizonieri pe împărat şi pe maimarii lui Iuda?

Evanghelizare, Secţiunea 11, subcapitolul „Boston şi New England”
5. În ce fel puteau medicii să ajute mult în cadrul adunărilor din Boston?

Aici puteţi citi cartea Evanghelizare de Ellen G. White.
De aici puteţi descarcăca cartea Evanghelizare.pdf

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

3.7 Un gând de încheiere – st3 Când lumea ta se prăbuşeşte

Despre autor
-