Views

Gabriel Radu „3.5 Mesajul către Sardes (st3 Poporul lui Dumnezeu din cetăţi)”

Miercuri, 16 ianuarie – Mesajul către Sardes

Cetatea Sardes a avut un trecut măreţ, însă şi-a pierdut prestigiul în perioada romană. S-a bucurat mai departe de bogăţie, dar măreţia ei era ancorată mai degrabă în trecut decât în prezent. Fiind ridicată pe vârfului unui deal abrupt, era inaccesibilă. Cetăţenii ei se simţeau în foarte mare siguranţă în ea şi nu au mai asigurat o pază bună.

6. Care sunt cele trei îndemnuri date de Isus creştinilor din Sardes pentru a-şi rezolva problema spirituală? Ce relaţie există între îndemnul Său la veghere şi caracteristicile acestei cetăţi? Apocalipsa 3:1-6; Matei 24:42-44; 1 Tesaloniceni 5:1-8

Isus recunoaşte că unii creştini din Sardes sunt credincioşi, însă cei mai mulţi sunt morţi din punct de vedere spiritual. El nu-i învinuieşte de niciun păcat făţiş sau de apostazie (cum îi acuză pe cei din Pergam şi Tiatira), dar le reproşează letargia spirituală.

Mesajul către biserica din Sardes este valabil şi în dreptul protestanţilor din perioada de după Reformă, când situaţia din biserică a degenerat în formalism inert şi automulţumire spirituală. Sub impactul curentului tot mai puternic al raţionalismului şi al sectarismului, accentul pe harul mântuitor al Evangheliei şi pe devotamentul faţă de Hristos a scăzut, făcând loc raţionalismului şi argumentelor filosofice aride. Biserica din perioada aceasta părea vie, dar, în realitate, era moartă din punct de vedere spiritual.

Scrisoarea este valabilă totodată şi pentru toate generaţiile de creştini. Unii creştini vorbesc în termeni elogioşi despre credincioşia lor faţă de Hristos în experienţa lor trecută. Din nefericire, ei nu au prea multe de spus despre experienţa lor prezentă cu El. Ei sunt creştini cu numele şi le lipseşte religia adevărată a inimii şi dedicarea reală faţă de Evanghelie.

Ţinând cont de marele adevăr al mântuirii doar prin credinţa în Hristos; ce fapte ale noastre nu sunt „desăvârşite” înaintea lui Dumnezeu? Ce înseamnă aceasta şi cum ne putem „desăvârşi” faptele înaintea Sa? (Vezi Matei 5:44-48.)

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatoarele link-uri:

http://www.7adventist.com/studiu/poporul-lui-dumnezeu-din-cetati/

http://ellenwhiteaudio.org/ro/istoria-mantuirii/

3.5 Mesajul către Sardes (st3 Poporul lui Dumnezeu din cetăţi)

Despre autor
-