3.4 Isus şi toată Scriptura – st3 Isus, apostolii şi Biblia

Views


Gabriel Radu 3.4 Isus şi toată Scriptura (st3 Isus, apostolii şi Biblia)

4. Cum foloseşte Isus Scripturile pentru a-i învăţa pe ucenici solia Evangheliei? Luca 24:13-35,44,45

După moartea lui Hristos, urmaşii Lui au fost confuzi si plini de îndoieli. Cum se putuse întâmpla aşa ceva? Ce însemna? În acest capitol din Luca vedem că Isus li Se arată de două ori – prima dată celor doi în drumul spre Emaus şi apoi, celorlalţi. În două ocazii diferite, Isus le arată că toate profeţiile din Vechiul Testament se împliniseră: „Şi a început de la Moise şi de la toţi prorocii şi le-a tâlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la El” (vers. 27).

Din nou, în versetele 44, 45, El spune: „Iată ce vă spuneam… că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre Mine în Legea lui Moise, în Proroci şi în Psalmi.” Apoi, Isus „le-a deschis mintea, ca să înţeleagă Scripturile”.

Observaţi menţiunea specifică din versetul 27: „în toate Scripturile”, afirmaţie reluată în al doilea pasaj: „în Legea lui Moise, în Proroci şi în Psalmi” (vers. 44). Acest lucru stabileşte clar faptul că Isus, Cuvântul care S-a făcut trup (Ioan 1:1-3,14), Se baza pe autoritatea Scripturii pentru a explica profeţiile făcute cu sute de ani înainte. Făcând referire la toată Scriptura, Isus îi învaţă pe ucenici prin exemplu. La rândul lor, când urmau să răspândească solia Evangheliei, şi ei trebuiau să prezinte toată Scriptura pentru a-i întări în credinţă pe cei nou-convertiţi din întreaga lume.

Să mai observăm că Isus le spune ucenicilor de atunci (şi nouă, astăzi): „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ” (Matei 28:18-20). Dar această putere, sau autoritate, îşi păstra rădăcinile în Tatăl Său şi în Dumnezeire, căci apoi le-a spus: „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.” Apoi vine pasajul-cheie: „Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit.” Ce învăţa Isus şi ce poruncea? Toate învăţăturile Sale sunt bazate pe Scriptură. El a venit având autoritatea profetică a Cuvântului şi S-a supus Tatălui prin împlinirea profeţiilor din Scriptură.

Dacă Isus a acceptat toată Scriptura, ar trebui să facem si noi la fel. Cum putem învăţa să acceptăm autoritatea întregii Scripturi, chiar si atunci când ne dăm seama că astăzi, nouă nu ni se mai poate aplica totul?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

3.4 Isus şi toată Scriptura – st3 Isus, apostolii şi Biblia

Despre autor
-