3.5 Isus şi originea Bibliei – st3 Isus, apostolii şi Biblia

Views


Gabriel Radu 3.5 Isus şi originea Bibliei (st3 Isus, apostolii şi Biblia)

Isus i-a învăţat pe cei din vremea Sa că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu în sensul că ceea ce spune ea este echivalent cu ceea ce Dumnezeu afirmă. Ea îşi are originea în Dumnezeu si, de aceea, este autoritatea supremă în orice aspect al vieţii. De-a lungul istoriei, Dumnezeu le-a descoperit oamenilor voia Sa prin intermediul Bibliei.

De exemplu, în Matei 19:4,5 Isus face referire la o afirmaţie scrisă de Moise. Dar Isus ia acest pasaj şi spune: „Oare n-aţi citit că Ziditorul… a zis: «De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa…»”? În loc să spună: „Scriptura spune”, Isus a zis: „Ziditorul… a zis”, atribuindu-I Creatorului cuvintele pe care le-a scris autorul cărţii Geneza. Aici, Dumnezeu este considerat ca fiind autorul acestei afirmaţii, chiar dacă Moise a fost cel care a scris-o.

5. Cum a înţeles Domnul Isus personajele şi evenimentele din Biblie? Matei 12:3,4; 24:38; Marcu 10:6-8; Luca 4:25-27; 11:51

Domnul Isus a considerat toate personajele, locurile şi evenimentele din Vechiul Testament ca adevăr istoric. El face referire la Geneza 1 şi 2 şi, printre personajele istorice, la Abel, prezentat în Geneza 4, la David care a mâncat din pâinile sfinte de la templu şi la Elisei. În mod repetat El a vorbit despre suferinţele profeţilor din vechime (Matei 5:12; 13:57; 23:34-36; Marcu 6:4). Într-un mesaj de avertizare, Isus descrie şi situaţia din zilele lui Noe: „Mâncau şi beau, se însurau şi se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie…” (Matei 24:38,39). Sunt multe indicii care sugerează că Isus S-a referit la această manifestare a puterii lui Dumnezeu ca la un eveniment istoric.

Din moment ce chiar Isus Se raportează la aceste personaje istorice ca la nişte personaje reale, ce ne spune acest lucru despre puterea înşelăciunilor lui Satana asupra multor oameni astăzi, chiar şi dintre creştini, care le neagă existenţa? Cum putem evita să cădem în această capcană?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

3.5 Isus şi originea Bibliei – st3 Isus, apostolii şi Biblia

Despre autor
-