3.3 Isus şi Legea – st3 Isus, apostolii şi Biblia

Views


Gabriel Radu 3.3 Isus şi Legea (st3 Isus, apostolii şi Biblia)

2. Ce spune Isus în următoarele situaţii? Matei 5:17-20; 22:29; 23:2,3

Isus i-a învăţat pe ucenici ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu şi de Lege. Nu există niciun indiciu că El S-ar fi îndoit de autoritatea sau de relevanţa Scripturii. Din contră, El a făcut referire constant la ea ca sursă a autorităţii divine. Saducheilor le-a spus: „Vă rătăciţi! Pentru că nu cunoaşteţi nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu” (Matei 22:29). Isus a arătat că doar cunoaşterea raţională a Bibliei şi a învăţăturilor ei nu este suficientă pentru a cunoaşte adevărul. Şi nici pentru a-L cunoaşte pe Domnul, care este Adevărul.

3. Care era viziunea lui Isus cu privire la legea lui Moise? Matei 22:37-40

În răspunsul dat învăţătorului Legii, Isus rezumă Cele Zece Porunci date lui Moise cu aproape o mie cinci sute de ani mai înainte. Aici, El Se concentrează pe Legea din Vechiul Testament şi o înalţă la cel mai înalt nivel. Mulţi creştini au tras concluzia, în mod eronat, că atunci a fost dată o poruncă nouă şi astfel, cumva, Legea Vechiului Testament este înlocuită astăzi de Evanghelia Noului Testament. Dar învăţătura dată de Isus aici se bazează pe Legea Vechiului Testament. Hristos a descoperit şi a prezentat mai lămurit Legea, astfel încât „în aceste două porunci” (rezumând Cele Zece Porunci) „se cuprind toată Legea şi Prorocii” (Matei 22:40). Prin aceste cuvinte, Isus a înălţat şi tot Vechiul Testament, căci acesta era un alt mod de a face referire la Lege, Proroci şi Scrieri – cele trei împărţiri ale Vechiului Testament.

„El [Hristos] a arătat spre Scripturi ca având o autoritate de necontestat, iar noi trebuie să facem la fel. Biblia trebuie să fie prezentată ca fiind Cuvântul veşnicului Dumnezeu, ca sfârşit al tuturor controverselor şi temelie a tot adevărul.” – Ellen G. White, Parabolele Domnului Hristos, pp. 39-40

Ce altă sursă de autoritate s-ar putea opune supunerii tale faţă de Cuvântul lui Dumnezeu?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

3.3 Isus şi Legea – st3 Isus, apostolii şi Biblia

Despre autor
-