3.4 Cartea legământului – st3 Legământul cel veşnic

Views


Gabriel Radu 3.4 Cartea legământului (st3 Legământul cel veşnic)

Deşi noţiunea de legământ (în ebraică, berit), care are rolul de a descrie relaţia lui Dumnezeu cu poporul Lui, se găseşte în întreaga Biblie, cuvântul acesta apare atât de des în Deuteronomul, încât cartea aceasta a fost numită „Cartea legământului”.

3. Analizează Deuteronomul 5:1-21. Ce anume din acest pasaj ne dovedeşte că în Deuteronomul ideea de legământ (berit) este esenţială?

La scurt timp după ce copiii lui Israel au fost eliberaţi din Egipt, Dumnezeu a făcut legământ cu ei, la Sinai, chiar înainte de momentul în care ar fi trebuit să intre în Ţara Promisă. Apoi, după un ocol de patruzeci de ani, exact înainte ca ei să fie din nou pe punctul de a intra în Ţara Promisă, care era o parte esenţială a făgăduinţei legământului (vezi Geneza 12:7; Exodul 12:25), Domnul le-a dat din nou, prin gura lui Moise, Cele Zece Porunci, un mod de a sublinia iarăşi cât de important era ca şi ei să-şi reînnoiască obligaţiile legământului.

Da, Domnul urma să-Şi împlinească făgăduinţele date în cadrul legământului. Dar şi ei erau obligaţi să-şi respecte partea lor din înţelegere: „El Şi-a vestit legământul Său, pe care v-a poruncit să-l păziţi, Cele Zece Porunci, şi le-a scris pe două table de piatră” (Deuteronomul 4:13). El îl încheiase la Sinai şi acum îl încheia din nou, la Moab, chiar înainte ca ei să ia în stăpânire ţara care le fusese promisă prin făgăduinţa făcută părinţilor cu secole înainte, o manifestare a „legământului celui veşnic” care a precedat până şi existenţa lumii.

„Înainte de a se fi aşezat temeliile pământului, Tatăl şi Fiul Se uniseră într-un legământ pentru răscumpărarea omului, dacă el ar fi fost biruit de Satana. Ei Îşi strânseseră mâna într-un solemn legământ că Hristos Se va face garant pentru neamul omenesc.” – Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii/Viaţa lui Iisus, p. 834

4. Cum înţelegem versetul următor? Deuteronomul 5:3

Ce le spunea Moise? Cel mai probabil, el sublinia faptul că părinţii lor nu mai erau, iar minunatele făgăduinţe ale legământului care le fuseseră făcute părinţilor le erau acum făcute lor. Poate că acesta a fost modul lui Moise de a le spune să nu mai greşească, aşa cum făcuse generaţia precedentă. Făgăduinţele (şi obligaţiile) erau acum ale lor.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

3.4 Cartea legământului – st3 Legământul cel veşnic

About The Author
-