3.3 Legământul şi Israel – st3 Legământul cel veşnic

Views


Gabriel Radu 3.3 Legământul şi Israel (st3 Legământul cel veşnic)

Cum este realitatea făgăduinţelor legate de legământ vizibilă în Deuteronomul 9:5,27?

Şi aici apare legământul harului: Dumnezeu a lucrat pentru ei – în ciuda greşelilor lor constante. (Cu siguranţă, aşa trebuie să funcţioneze Evanghelia şi astăzi.) Harul lui Dumnezeu a fost oferit generaţiilor viitoare datorită făgăduinţei făcute părinţilor lor.

În relaţionarea sa cu poporul legământului, Moise s-a referit deseori la făgăduinţele legământului făcute patriarhilor.

2. Ce spun textele de mai jos despre modul în care acţionează făgăduinţele legământului? Exodul 2:24; 6:8; Leviticul 26:42

Şi ieşirea evreilor din Egipt, marele simbol al harului salvator al lui Dumnezeu, a fost bazată pe legământul pe care Domnul îl făcuse cu părinţii lor. Cu alte cuvinte, chiar înainte ca beneficiarii legământului să se nască, făgăduinţele fuseseră date în folosul lor. Astfel, fără să aibă vreun merit, ei au primit eliberarea promisă părinţilor lor, pe care Dumnezeu a realizat-o pentru ei prin minunile şi prin evenimentele ieşirii din Egipt.

Bineînţeles, nu s-a încheiat totul acolo. Ei au mers din Egipt spre Sinai, unde a fost încheiat „în mod oficial” legământul cu ei (vezi Exodul 20). Şi elementele esenţiale ale acelui legământ au fost Evanghelia (Vestea bună) şi Legea, Cele Zece Porunci, pe care ei au fost îndemnaţi să le respecte ca o manifestare a relaţiei lor mântuitoare cu Domnul, care deja îi răscumpărase (Evanghelia). Astfel, iarăşi şi iarăşi în Deuteronomul, ei au fost chemaţi să asculte de Lege ca fiind partea lor în legământul ratificat la Sinai.

Ce rol ar trebui să aibă astăzi Legea lui Dumnezeu în viaţa noastră, a acelora care am fost salvaţi prin har, şi de ce Legea este atât de importantă în experienţa noastră cu Dumnezeu?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

3.3 Legământul şi Israel – st3 Legământul cel veşnic

About The Author
-