2.6 Joi, 11 iulie – Anul jubiliar

Views

Claudia Mihaila & Emanuel Grecu 2.5 Anul jubiliar (st2 O lume mai buna)

Raportându-se la israeliţi ca la unii care nu aveau casele lor şi care aşteptau să ajungă în Ţara Făgăduinţei, Dumnezeu a ştiut cât de important era ca pământul să fie al lor în Canaan. Sub conducerea lui Iosua, Dumnezeu a rânduit o distribuire a pământului după seminţii (triburi) şi familii.
Dar Dumnezeu mai ştia că, în timp, bogăţia, oportunitatea şi resursele rezultate din deţinerea unui teren aveau să se concentreze în mâinile câtorva. Greutăţile familiale, sănătatea precară, alegerile nefaste şi alte nenorociri puteau să îi determine pe unii deţinători de terenuri să îsi vândă proprietăţile pentru un câştig imediat sau doar pentru a supravieţui, dar aceasta ar fi însemnat ca familia să rămână lipsită de terenuri mai multe generaţii succesive.
Dumnezeu a hotărât ca pământul nu poată fi vândut definitiv, ci numai până la următorul „an de veselie” (an jubiliar), moment în care pământul îi revenea familiei căreia îi fusese alocat, şi ca orice teren vândut să poată fi răscumpărat de vânzător sau de un alt membru al familiei vânzătorului în orice moment. Din nou, Dumnezeu le reaminteşte israeliţilor de relaţia lor cu El şi de modul în care acest lucru influenţează relaţiile lor cu ceilalţi: „Pământurile să nu se vândă de veci, căci ţara este a Mea, iar voi sunteţi la Mine ca nişte străini şi venetici” (Leviticul 25:23).
6. Cât de diferită crezi că ar fi societatea dacă ar fi aplicate şi azi următoarele principii, în special cuvintele „niciunul să nu înşele pe aproapele lui”? Leviticul 25:8-23
„Rânduielile puse de Dumnezeu aveau ca scop să sprijine egalitatea socială. Instituţia anului sabatic şi îndeosebi a anului jubiliar puneau din nou în rânduială, în cea mai mare măsură, ceea ce se întâmplase rău între timp în viaţa socială şi politică a naţiunii.” – Ellen G. White, Patriarhi şi profeţi, p. 534
Istoricii Bibliei nu sunt siguri dacă aceste ritmuri economice şi sociale au fost urmate întru totul o perioadă mai lungă (2 Cronici 36:21). Dar, chiar şi aşa, aceste rânduieli ne oferă o înţelegere uimitoare a modului în care ar fi lumea dacă s-ar urma în totul legile lui Dumnezeu. Ba mai mult, acestea scot în evidenţă preocuparea specială a lui Dumnezeu pentru cei săraci şi marginalizaţi şi grija Lui ca dreptatea să fie văzută în mod practic în lume.

Pentru mai multe materiale de Scoala de Sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:

O lume mai bună

2.6 Joi, 11 iulie – Anul jubiliar

Despre autor
-