2.7 Vineri, 12 iulie – Un gând de încheiere

Views

Claudia Mihaila & Emanuel Grecu 2.7 Un gând de încheiere (st2 O lume mai buna)

„În afară de recunoaşterea cerinţelor lui Dumnezeu, nimic nu caracteriza mai bine legile date de Moise, decât spiritul de dărnicie, delicateţe şi ospitalitate arătat faţă de săraci. … Ca şi în zilele noastre, şi atunci au fost oameni loviţi de nenorociri, de boală şi de pierderea agoniselii lor, totuşi, atâta vreme cât au ascultat de îndrumările date de Dumnezeu, între ei nu au fost cerşetori şi nici oameni care să sufere din lipsă de hrană.” – Ellen G. White, Patriarhi şi profeţi, p. 530
„Rânduielile acestea … puneau stavilă avariţiei şi înclinaţiei spre înălţarea de sine şi creau un spirit nobil de bunătate, iar faptul că întreţineau în toate clasele bunătatea şi încrederea susţinea ordinea socială şi statornicia conducerii. Noi suntem cuprinşi în marea familie a omenirii şi ce facem pentru a le fi de folos altora şi a-i ridica se întoarce la noi sub forma binecuvântărilor.” – Ibidem, p. 534
Rezumat: Dumnezeu a auzit strigătele copiilor lui Israel când sufereau în Egipt şi a intervenit pentru a-i salva. El a dorit să facă un legământ cu ei şi să lucreze împreună pentru a înfiinţa o societate nouă care să fie o binecuvântare pentru toţi, chiar şi pentru cei care adesea erau uitaţi, marginalizaţi şi vulnerabili.
Studiu suplimentar: Ellen G. White, Patriarhi şi profeţi, capitolele 27 „Legea dată lui Israel” şi 51 „Purtarea de grijă a lui Dumnezeu pentru cei săraci”.
BIBLIA ŞI CARTEA EVANGHELIZARE – STUDIU LA RÂND
Biblia: 1 Samuel 24-30
1. Ce zicală i-a amintit David lui Saul?
2. Cine i-a spus lui David că sufletul lui „va fi legat în mănunchiul celor vii”?
3. Cu ce vietăţi s-a comparat David când era căutat de Saul?
4. Ce lege şi obicei a rămas în Israel cu privire la prada de război?
Evanghelizare, subcapitolul „Dificultăţile tot mai mari”
5. În ce condiţii va trebui biserica să facă lucrarea pe care nu a reuşit s-o îndeplinească în timp de pace şi prosperitate?

Pentru mai multe materiale de Scoala de Sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:

O lume mai bună

2.7 Vineri, 12 iulie – Un gând de încheiere

Despre autor
-