2.4 De o mie de ori mai numeroşi – st2 Lecţia de istorie a lui Moise

Views


Gabriel Radu 2.4 De o mie de ori mai numeroşi (st2 Lecţia de istorie a lui Moise)

După lunga şi anevoioasa călătorie prin pustie, Moise, vorbind din partea Domnului (era totuşi un profet; de fapt, mai mult decât un profet), a zis: „Vedeţi, v-am pus ţara înainte, intraţi şi luaţi în stăpânire ţara pe care Domnul a jurat părinţilor voştri, Avraam, Isaac şi Iacov, că o va da lor şi seminţei lor după ei” (Deuteronomul 1:8).

Dar să observăm ce urmează.

3. Care este semnificaţia cuvintelor din pasajul de mai jos, îndeosebi în lumina faptului că ei au fost pedepsiţi de Dumnezeu la propriu, din cauza răzvrătirii de la Cades-Barnea? Deuteronomul 1:9-11

Aici vedem un alt exemplu de bunăvoinţă din partea lui Dumnezeu. Chiar şi în mijlocul pribegiilor din pustie, ei au fost binecuvântaţi: „Patruzeci de ani ai avut grijă să-i hrăneşti în pustie şi n-au dus lipsă de nimic, hainele nu li s-au învechit şi picioarele nu li s-au umflat” (Neemia 9:21).

Şi Moise, arătându-şi din nou dragostea pentru poporul lui, l-a cerut lui Dumnezeu să-i facă să se înmulţească de o mie de ori mai mult decât se înmulţiseră deja!

4. Ca urmare directă a binecuvântării lui Dumnezeu, ce s-a întâmplat şi ce paşi a făcut Moise pentru a rezolva situaţia? Deuteronomul 1:12-17

Astfel, chiar şi atunci când Domnul era prezent în mijlocul lor într-un mod atât de evident, exista nevoia de organizare, de structură, de un sistem de asumare a responsabilităţii. Israel era un qahal, o adunare organizată (vezi Deuteronomul 31:30), care în Noul Testament va deveni ekklesia, termenul grecesc pentru „biserică” (vezi Matei 16:18). Şi, deşi lucra într-un context diferit, Pavel nu s-a îndepărtat niciodată de rădăcinile lui evreieşti, iar în 1 Corinteni 12 îl vedem clar cum descrie nevoia ca oameni calificaţi să îşi asume diferite roluri pentru o funcţionare corespunzătoare a trupului, exact cum vedem aici, în Deuteronomul, şi în qahal, sau adunarea organizată din pustie. Astăzi, asemenea lui qahal în trecut, biserica trebuie să fie un corp unit, în care oamenii îndeplinesc diferite roluri potrivit cu darurile lor.

Deşi uneori auzim despre unii oameni cum se raliază împotriva religiei „organizate” (ce ar prefera ei, o religie „dezorganizată”, în schimb?), Cuvântul lui Dumnezeu, în special Noul Testament, nu recunoaşte niciun alt fel de religie decât cea organizată.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

2.4 De o mie de ori mai numeroşi – st2 Lecţia de istorie a lui Moise

About The Author
-