2.3 Profeţia împlinită – st2 Lecţia de istorie a lui Moise

Views


Gabriel Radu 2.3 Profeţia împlinită (st2 Lecţia de istorie a lui Moise)

În ciuda unor erori pe care încearcă să le promoveze ca adevăruri (precum faptul că universul a luat fiinţă din „absolut nimic” sau că viaţa pe pământ a luat naştere la întâmplare, din simple substanţe chimice), ştiinţa ne-a oferit şi unele perspective uimitoare cu privire la puterea creatoare a lui Dumnezeu. Armonia, echilibrul, precizia multor aspecte ale lumii naturale, chiar şi în starea ei căzută, continuă să-i uimească pe aceia care le studiază. Şi dacă Dumnezeu poate fi atât de exact în lucrurile fizice, cu siguranţă că El este exact şi în lucrurile spirituale. Aşadar, în versetele introductive ale cărţii Deuteronomul putem vedea mai mult din precizia extraordinară a lui Dumnezeu.

2. Care este semnificaţia profetică a faptului că Deuteronomul 1:3 vorbeşte despre „al patruzecilea an”? Deuteronomul 1:1-6

Ce s-a întâmplat după eşecul total, când Moise a trimis iscoadele de la Cades-Barnea ca să inspecteze ţara şi poporul a respins chemarea de a lua în stăpânire ţara? Li s-a spus că nu aveau să intre în Ţara Promisă aşa cum speraseră. Şi cât aveau să aştepte înainte de a intra în ea? „După cum în patruzeci de zile aţi iscodit ţara, tot aşa, patruzeci de ani veţi purta pedeapsa fărădelegilor voastre, adică un an de fiecare zi, şi veţi şti atunci ce înseamnă să-Mi trag Eu mâna de la voi” (Numeri 14:34).

Astfel, Deuteronomul începe de la al patruzecilea an, exact aşa cum le spusese Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Cuvântul profetic al lui Dumnezeu este demn de încredere aşa cum este Dumnezeu însuşi şi ce vedem în versetele de la începutul cărţii este o dovadă în plus în această privinţă; adică Dumnezeu va face ce spune şi va face atunci când El spune că va face.

Fireşte, aceasta nu este singura perioadă profetică pe care Dumnezeu a împlinit-o aşa cum spusese. Privind înapoi din perspectiva noastră, putem găsi în Daniel 9:24-27, de exemplu, încadrarea temporală a vieţii şi a lucrării lui Isus pe pământ împlinită exact aşa cum spusese Domnul. Vedem că perioada de „o vreme, două vremi şi o jumătate de vreme (Daniel 7:25; vezi şi Apocalipsa 12:6,14; Apocalipsa 13:5) a fost împlinită în istorie, ca şi cele două mii trei sute de seri şi dimineţi din Daniel 8:14.

Putem vedea că Dumnezeu a împlinit cu credincioşie aceste profeţii din trecut exact aşa cum au fost prezise. De ce acest lucru ar trebui sa ne dea siguranţa că ne putem încrede în El şi cu privire la lucrurile prezise a căror împlinire este încă în viitor?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

2.3 Profeţia împlinită – st2 Lecţia de istorie a lui Moise

About The Author
-