Views

Maria Badea & Emanuel Grecu ”13.6 Remarcile finale (st13 Viaţa creştină)”

Joi, 28 decembrie – Remarcile finale

9. Ce adevăr important găsim în Romani 15:1-3? Ce ne spune acest pasaj despre ce înseamnă a fi urmaş al lui Isus? Ce alte versete prezintă aceeaşi idee? Cum poţi să aplici tu însuţi principiul acesta?

10. Ce urări a notat Pavel în încheierea epistolei sale? Romani 15:5,6,13,33

„Dumnezeul răbdării” este Dumnezeul care îi ajută pe copiii Săi să suporte cu perseverenţă. Cuvântul „răbdare”, hupomone, înseamnă „tărie de caracter”, „perseverenţă consecventă”. Cuvântul „mângâiere” ar putea fi tradus cu „încurajare”. „Dumnezeul încurajării” este Dumnezeul care încurajează. „Dumnezeul nădejdii” este Dumnezeul care i-a dat nădejde omenirii. În mod asemănător, „Dumnezeul păcii” este Dumnezeul care dă pace şi în care putem să avem pace.

11. După ce salută numeroase persoane, ce scrie Pavel la final? Romani

Pavel îşi încheie epistola aducându-l laude şi slavă lui Dumnezeu. Creştinii romani, ca de altfel toţi creştinii, pot avea încredere că El le va confirma starea de fii şi fiice, de copii ai Săi răscumpăraţi, de oameni îndreptăţiţi prin credinţă şi conduşi acum de Duhul Său.

Noi ştim că Pavel a fost inspirat de Domnul să scrie epistola aceasta ca răspuns la o situaţie anumită dintr-un timp anumit. Dar nu cunoaştem în detaliu ce i-a descoperit Dumnezeu legat de viitor.

Pavel ştia că urma să vină „lepădarea de credinţă” (2 Tesaloniceni 2:3), însă textul nu precizează câte detalii avea despre acest fapt. Cu alte cuvinte, nu ştim dacă el avea idee despre rolul pe care scrierile sale, şi în special epistola aceasta, aveau să îl îndeplinească în cadrul evenimentelor finale. Important este că protestantismul a luat naştere prin înţelegerea acestor texte şi că ele au constituit şi vor constitui pentru cei credincioşi lui Isus fundamentul credinţei şi al devotamentului lor.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:

http://www.7adventist.com/studiu/viata-crestina-2/

13.6 Remarcile finale (st13 Viaţa creştină)

Despre autor
-