171
Views

Claudia Mihăilă & Tibi Merticariu 13.4 Mileniul (st13 „Iată, Eu fac toate lucrurile noi”)

Marţi, 26 martie – Mileniul

3. În ce stare se află pământul în timpul mileniului? În ce sens este legat Satana cu un lanţ? Apocalipsa 20:1-3; Ieremia 4:23-26

Cei o mie de ani (mileniul) încep la revenirea lui Hristos. Atunci sunt legaţi Satana şi îngerii lui căzuţi. Este o vorbire figurată. Satana este „legat” de circumstanţe. Pământul a fost devastat de plăgi şi depopulat şi se află într-o stare în parte asemănătoare cu cea de dinaintea creării lumii (Geneza 1:2). El devine astfel un fel de închisoare pentru Satana pe parcursul mileniului. Din moment ce nu mai există fiinţe umane pe care să le ispitească şi cărora să le facă rău, Satana şi demonii lui nu au altceva de făcut decât să privească la consecinţele răzvrătirii lor împotriva lui Dumnezeu.

4. Unde se vor afla sfinţii în timpul mileniului? Apocalipsa 20:4-15

Apocalipsa ne descoperă despre credincioşi că ei vor petrece mileniul în locaşurile cereşti pregătite de Hristos. Ioan îi vede stând pe scaune de domnie ca împăraţi şi preoţi şi judecând lumea. Isus le-a promis ucenicilor Săi acest lucru (Matei 19:28). Şi Pavel a declarat că sfinţii vor judeca lumea (1 Corinteni 6:2,3).

Prin judecata aceasta se stabileşte corectitudinea acţiunilor lui Dumnezeu. În decursul istoriei, Satana a ridicat îndoieli cu privire la caracterul lui Dumnezeu şi la modul în care S-a purtat El cu fiinţele pe care le-a creat. În timpul mileniului, Dumnezeu le oferă celor răscumpăraţi acces la rapoartele istoriei ca să găsească răspunsuri la toate întrebările legate de corectitudinea deciziilor Lui în dreptul celor pierduţi, precum şi la întrebările legate de modul în care i-a călăuzit în viaţă. La finalul mileniului, toate întrebările cu privire la dreptatea Sa vor fi lămurite definitiv. Credincioşii nu vor mai avea niciun dubiu că acuzaţiile lui Satana sunt nefondate. Ei înţeleg acum dreptatea lui Dumnezeu şi justeţea pedepsei finale.

Cu toţii avem întrebări dificile la care nu am primit răspuns. Însă, în curând, Dumnezeu ne va răspunde la toate. Ce ne spune aceasta despre caracterul Său?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatoarele link-uri:

http://www.7adventist.com/studiu/iata-eu-fac-toate-lucrurile-noi/

http://ellenwhiteaudio.org/ro/istoria-mantuirii/

13.4 Mileniul (st13 „Iată, Eu fac toate lucrurile noi”)

Despre autor
-