121
Views

Claudia Mihăilă & Tibi Merticariu 13.1 Introducere în studiul 13: „Iată, Eu fac toate lucrurile noi”

Textul de memorat: „Cel ce şedea pe scaunul de domnie a zis: «Iată, Eu fac toate lucrurile noi.» Şi a adăugat: «Scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut şi adevărate.»” (Apocalipsa 21:5)

Distrugerea Babilonului din timpul sfârşitului este o veste rea pentru adepţii lui, dar este o veste bună pentru poporul lui Dumnezeu (Apocalipsa 19:1-7). Babilonul le-a dat puterilor politice ideea de a-i persecuta pe credincioşi şi de a le face rău (Apocalipsa 18:24). De aceea, distrugerea lui echivalează cu eliberarea şi salvarea lor.

Prin distrugerea Babilonului, primeşte în sfârşit răspuns rugăciunea martirilor din scena peceţii a cincea. Strigătul lor: „Până când, Stăpâne?” este strigătul copiilor lui Dumnezeu oprimaţi şi loviţi, de la Abel şi până la sfârşitul lumii (Psalmii 79:5; Habacuc 1:2; Daniel 12:6,7). Cartea Apocalipsa ne asigură că răul, oprimarea şi suferinţa vor avea sfârşit.

A sosit timpul acum ca Hristos să-Şi ia în stăpânire împărăţia veşnică. Ultimele capitole din cartea Apocalipsa descriu distrugerea Babilonului din timpul sfârşitului, precum şi distrugerea lui Satana şi a răului. Şi ne oferă câteva imagini despre aşezarea împărăţiei veşnice a lui Dumnezeu.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatoarele link-uri:

http://www.7adventist.com/studiu/iata-eu-fac-toate-lucrurile-noi/

http://ellenwhiteaudio.org/ro/istoria-mantuirii/

13.1 Introducere în studiul 13: „Iată, Eu fac toate lucrurile noi”

Despre autor
-