12.7 Un gând de încheiere – st12 Decizii gresite

Views


Gertrud si Gabriel Radu 12.7 Un gând de încheiere (st12 Decizii gresite)

Vineri, 20 decembrie – Un gând de încheiere

„Sârguinţa în lucrarea încredinţată de Dumnezeu este o parte importantă a religiei adevărate. Oamenii ar trebui să folosească împrejurările ca fiind instrumentele cu care Dumnezeu împlineşte voia Sa. Acţiuni prompte şi hotărâte, îndeplinite la timpul potrivit, vor câştiga biruinţe glorioase, dar amânarea şi neglijenţa vor avea ca urmare nereuşita şi dezonoarea lui Dumnezeu. Dacă aceia care sunt la conducerea cauzei adevărului nu au râvnă, dacă sunt indiferenţi şi fără ţintă, biserica va fi neglijentă, delăsătoare şi iubitoare de plăceri, dar, dacă ei urmăresc o ţintă sfântă de a-L sluji pe Dumnezeu şi numai pe El, poporul va fi unit, plin de speranţă şi de entuziasm.

Cuvântul lui Dumnezeu abundă în contraste izbitoare şi categorice… Paginile care descriu ura, minciuna şi trădarea lui Sanbalat şi Tobia descriu şi nobleţea, consacrarea şi jertfirea de sine ale lui Ezra şi Neemia. Suntem lăsaţi liberi să urmăm exemplul pe care-l dorim. Urmările înfricoşătoare ale călcării poruncilor lui Dumnezeu sunt puse faţă în faţă cu binecuvântările care vin din ascultare. Noi înşine trebuie să hotărâm dacă vom suferi sau ne vom bucura.” – Ellen G. White, Profeţi şi regi, p. 676

Studiu suplimentar: Ellen G. White, Profeţi şi regi, Capitolul 57 – „Reforma”.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
http://www.7adventist.com/studiu/decizii-gresite/

12.7 Un gând de încheiere – st12 Decizii gresite

About The Author
-