12.6 Apelul final al lui Dumnezeu – st12 Un mesaj care trebuie vestit

Views


Gabriel Radu 12.6 Apelul final al lui Dumnezeu (st12 Un mesaj care trebuie vestit)

7. Ce învăţăm din următoarele versete despre Babilonul spiritual? Apocalipsa 14:8; 17:3-6; 18:1-4

În cartea Apocalipsa, termenul „Babilon” se referă la un sistem religios fals întemeiat pe fapte omeneşti, tradiţii întocmite de om şi doctrine false. El ridică în slăvi fiinţele umane şi neprihănirea lor mai presus de Isus şi de viaţa Sa fără păcat. El aşează poruncile învăţătorilor religioşi omeneşti deasupra poruncilor lui Dumnezeu. Babilonul a fost centrul idolatriei, al închinării la soare şi al falsei învăţături despre nemurirea sufletului. Acest sistem religios fals a integrat în mod subtil în închinare multe dintre practicile religioase ale Babilonului antic. Solia lui Dumnezeu despre zilele din urmă pentru planeta noastră muribundă este mesajul lui Isus şi al neprihănirii Sale. Este apelul Cerului: „A căzut, a căzut Babilonul cel mare!… Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu” (Apocalipsa 18:2,4). În mod providenţial, Dumnezeu a ridicat Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea pentru a vesti solia lui Hristos în toată plinătatea ei. A-L preamări pe Isus înseamnă să înălţăm învăţăturile Sale. Înseamnă să-L proclamăm pe Cel care este „Calea, Adevărul şi Viaţa” (Ioan 14:6) şi să demascăm rătăcirile Babilonului în contrast cu adevărurile lui Isus.

8. Cum este evidenţiat contrastul între cele două tipuri de închinare? Apocalipsa 14:7,9-11

Apocalipsa 14 descrie două tipuri de închinare – închinarea adusă lui Dumnezeu şi închinarea la fiară. Ele sunt corelate şi cu ziua de închinare – cea hotărâtă de Dumnezeu, adevăratul Sabat, şi înlocuitorul acestuia, sau sabatul contrafăcut. Sabatul reprezintă odihna, certitudinea şi siguranţa pe care le avem în Hristos, Creatorul, Răscumpărătorul şi Împăratul nostru care stă vină. Ziua contrafăcută reprezintă substitutul fals şi omenesc care se întemeiază pe raţiunea umană şi pe decretele întocmite de om.

Citeşte Apocalipsa 14:12. Ce spune textul, ţinând seamă de cele relatate înainte? Cum sunt descoperite în text Legea şi harul şi ce ar trebui să ne înveţe aceasta despre faptul că ele sunt două aspecte inseparabile ale Evangheliei?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

12.6 Apelul final al lui Dumnezeu – st12 Un mesaj care trebuie vestit

Despre autor
-