12.7 Un gând de încheiere – st12 Un mesaj care trebuie vestit

Views


Gabriel Radu 12.7 Un gând de încheiere (st12 Un mesaj care trebuie vestit)

„Dumnezeu i-a chemat pe cei ce formează biserica Sa de azi, aşa cum a chemat Israelul din vechime, pentru a fi o lumină pe pământ. Prin securea cea puternică a adevărului – prima, a doua şi a treia solie îngerească – El i-a despărţit de biserici şi de lume pentru a-i aduce în sfinţenie aproape de El. …

Cei trei îngeri din Apocalipsa 14 reprezintă poporul care acceptă lumina soliilor lui Dumnezeu şi porneşte ca instrument al Său pentru a face să răsune avertizarea de-a lungul şi de-a latul pământului. Domnul Hristos le spune urmaşilor Săi: «Voi sunteţi lumina lumii» (Matei 5:14). Fiecărui suflet care Îl acceptă pe Isus, crucea de pe Calvar îi spune: «Iată cât valorează un suflet.» «Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură» (Marcu 16:15). Nu trebuie îngăduit nimic care să împiedice această lucrare. Este cea mai importantă lucrare; trebuie să fie la fel de cuprinzătoare ca veşnicia. Dragostea pentru sufletele oamenilor arătată de Domnul Isus în sacrificiul pe care l-a făcut pentru mântuirea lor îi va însufleţi pe toţi urmaşii Săi.

Domnul Hristos primeşte – o, şi cu câtă bucurie! – fiecare unealtă omenească care I se consacră Lui. El aduce omenescul în armonie cu divinul, pentru ca să poată transmite lumii tainele iubirii Sale întrupate. Vorbiţi despre aceasta, rugaţi-vă pentru aceasta, cântaţi despre aceasta, umpleţi lumea cu solia adevărului Său şi înaintaţi cât mai mult în regiuni nepătrunse până acum!” – Ellen G. White, Sfaturi pentru biserică, pp. 58-59

STUDIU LA RÂND – BIBLIA ŞI CARTEA EVANGHELIZARE

Biblia: Isaia 15-21
1. Cu sunetul cărui instrument este comparat sufletul care plânge?
2. Despre cine scrie profetul că priveşte liniştit din propria locuinţă?
3. Ce triplă alianţă spune profetul că va fi „ca o binecuvântare în mijlocul pământului”?
4. Cine şi cum a strigat: „A căzut, a căzut Babilonul…!”?

Evanghelizare, Secţiunea 9, subcapitolul „Metodele de finalizare a luării deciziilor”
5. Ce le-a spus (scris) Ellen G. White pastorilor şi membrilor să lase la o parte?

Aici puteţi citi cartea Evanghelizare de Ellen G. White.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

12.7 Un gând de încheiere – st12 Un mesaj care trebuie vestit

Despre autor
-