12.5 Să înţelegem mesajul lui Dumnezeu – st12 Un mesaj care trebuie vestit

Views


Gabriel Radu 12.5 Să înţelegem mesajul lui Dumnezeu (st12 Un mesaj care trebuie vestit)

Mesajul din Apocalipsa pentru zilele din urmă Îl prezintă pe Isus şi plinătatea harului Său salvator pentru omenire (Apocalipsa 14:6). Este un apel serios de a ne „teme” sau a-L respecta pe Dumnezeu în tot ce facem, de a păzi poruncile Lui şi a asculta de Legea Sa în lumina judecăţii Lui Dumnezeu (vers. 7). „A ne teme” de Dumnezeu se referă la modul în care gândim. Este un apel de a trăi după voia lui Dumnezeu şi a-L pune pe El pe primul loc în gândurile noastre. Este o atitudine de supunere care ne conduce la o viaţă evlavioasă (Proverbele 3:7; Faptele 9:31; 1 Petru 2:17). Mesajul ne invită „să-I dăm slavă” lui Dumnezeu şi se referă la tot ce facem, în fiecare aspect al vieţii noastre.

5. Cum ne ajută următoarele versete să înţelegem ce înseamnă atât să ne temem de Dumnezeu, cât şi să-I dăm slavă? Eclesiastul 12:13,14; 1 Corinteni 6:19,20

Într-un veac al iresponsabilităţii morale, când milioane de oameni simt că nu sunt răspunzători decât faţă de ei înşişi, mesajul despre ceasul judecăţii ne aminteşte că suntem răspunzători pentru faptele noastre. Există o relaţie între respectul şi supunerea faţă de Dumnezeu şi judecată. Supunerea este urmarea unei relaţii mântuitoare cu Isus. Doar neprihănirea Lui poate trece testul judecăţii, iar noi, în neprihănirea Sa, suntem în siguranţă. Prin neprihănirea Sa, noi trăim ca să aducem slavă Numelui Său în tot ce facem.

6. Care este temelia adevăratei închinări faţă de Dumnezeu? Cum reflectă Sabatul înţelegerea aceasta? Apocalipsa 14:7; 4:11; Geneza 2:1-3; Exodul 20:8-11

Satana a atacat Sabatul pentru că el aminteşte de Creator. Sabatul Îl înalţă pe Hristos, Creatorul nostru, şi le spune tuturor oamenilor să I se închine „Celui ce a făcut cerul şi pământul”. Sabatul ne trimite la închinarea la Isus, care ne-a creat şi ne-a dat simţământul valorii personale în El.

Dumnezeu ne porunceşte să-I dăm a şaptea zi din viaţa noastră în fiecare săptămână pentru a ne ajuta să ne amintim că El este Creatorul.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

12.5 Să înţelegem mesajul lui Dumnezeu – st12 Un mesaj care trebuie vestit

Despre autor
-