12.4 Un mesaj pentru vremea sfârşitului – st12 Un mesaj care trebuie vestit

Views


Gabriel Radu 12.4 Un mesaj pentru vremea sfârşitului (st12 Un mesaj care trebuie vestit)

Mesajul central al cărţii Apocalipsa este capitolul 14. Acest capitol are o importanţă deosebită pentru poporul lui Dumnezeu care trăieşte în ultimele zile ale istoriei omenirii. Este mesajul lui Dumnezeu pentru cei ce trăiesc în timpul sfârşitului, mesaj de o importanţă capitală nu numai pentru poporul lui Dumnezeu, ci pentru întreaga omenire.

3. Ce simbolism este folosit în pasajul următor pentru revenirea Domnului nostru? Apocalipsa 14:14-20

Acest simbol este folosit şi în evanghelii pentru a descrie revenirea lui Hristos (Matei 13:37-43; Marcu 4:29). În Apocalipsa 14, secerişul grânelor reprezintă răscumpărarea celor neprihăniţi, iar recolta strugurilor copţi îi descrie pe cei nelegiuiţi. Apocalipsa 14:6-12 conţine un mesaj important despre zilele din urmă, ca să-i pregătească pe oameni pentru sfârşit.

4. Care este esenţa mesajului din următoarele versete? Cum ne ajută să înţelegem cine suntem noi, adventiştii de ziua a şaptea? Apocalipsa 14:6,7

Mesajul primului înger din Apocalipsa 14 se adresează generaţiei secolului al XXI-lea care tânjeşte după un scop în viaţă. Ea prezintă Evanghelia harului lui Dumnezeu care ne oferă iertare tuturor, ne curăţă de vina păcatului şi ne dă putere să fim biruitori. Acest mesaj ne spune cât de mult valorăm noi pentru că Isus ne-a creat şi ne-a răscumpărat şi afirmă că, în curând, toată nedreptatea îşi va găsi sfârşitul la judecata finală a lui Dumnezeu. Este o veste extraordinar de bună deoarece ne arată că nelegiuirea nu va dura veşnic.

„Într-un sens special, adventiştii de ziua a şaptea au fost puşi în lume ca străjeri şi purtători de lumină. Lor le-a fost încredinţată ultima avertizare pentru o lume care piere. Asupra lor luminează lumina minunată aflată în Cuvântul lui Dumnezeu. Lor le-a fost dată o lucrare de cea mai mare însemnătate – proclamarea celor trei solii îngereşti. Nicio altă lucrare nu este de o importanţă atât de mare. Ei nu trebuie să îngăduie ca altceva să le absoarbă atenţia.” – Ellen G. White, Evanghelizare, pp. 119-120

Ca biserică, dar şi ca indivizi, cum putem „pune la inimă” cuvintele acestea?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

12.4 Un mesaj pentru vremea sfârşitului – st12 Un mesaj care trebuie vestit

Despre autor
-