Views

Daniela Petre & Emanuel Grecu „12.5 Disciplina bisericii (st12 Organizaţia bisericii şi unitatea)”

Miercuri, 19 decembrie – Disciplina bisericii

Una dintre îndatoririle organizaţiei bisericii este păstrarea disciplinei, o chestiune spinoasă şi supusă interpretărilor greşite. Din perspectivă biblică, disciplina urmăreşte două lucruri: păstrarea purităţii doctrinare şi păstrarea purităţii vieţii şi practicii creştine.

Noul Testament susţine importanţa păstrării purităţii învăţăturii biblice ca urmare a apariţiei apostaziei şi învăţăturilor greşite, în special la sfârşitul timpului. Şi recomandă păstrarea reputaţiei bisericii prin evitarea imoralităţii, a necinstei şi a depravării. De aceea se spune despre Scriptură că este „de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire” (2 Timotei 3:16).

4. Ce îndrumări referitoare la disciplină şi la mustrarea celui greşit i-a dat Isus bisericii? Matei 16:19; 18:15-20

Biblia susţine ideea de disciplină şi faptul că orice creştin este răspunzător pentru viaţa sa morală şi spirituală. Biserica trebuie să se distingă prin sfinţenie, adică prin faptul că este altfel decât lumea. În Biblie sunt multe exemple de situaţii în care biserica a fost nevoită să acţioneze ferm împotriva imoralităţii. În biserică, trebuie să fie păstrate standarde morale înalte.

5. Ce învăţături ne sunt date pentru tratarea problemelor din biserică? Matei 7:1-5; Galateni 6:1,2

Nu putem nega necesitatea disciplinei în biserică. Fără ea, nu putem fi credincioşi Cuvântului. Însă mustrările urmăresc mântuirea persoanei în cauză. Disciplina trebuie să fie, pe cât posibil, răscumpărătoare. Să nu uităm că toţi suntem păcătoşi şi avem nevoie de har. De aceea, când se administrează disciplina, să se facă acest lucru cu umilinţă, admiţând că oricine poate greşi.

Concret, ce este o atitudine răscumpărătoare faţă de cei care greşesc?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatoarele link-uri:

http://www.7adventist.com/studiu/organizatia-bisericii-si-unitatea/

http://ellenwhiteaudio.org/ro/istoria-mantuirii/

12.5 Disciplina bisericii (st12 Organizaţia bisericii şi unitatea)

Despre autor
-