Views

SINTEZE BIBLICE MAJORI – TRIM. 4 – 2018
UNITATEA ÎN HRISTOS

1. Când a fost creat Pământul, erau toate „foarte bune”.
Dragostea și unitatea guvernau a noastră lume.
Dar păcatul și-a-ntins umbra peste oameni și natură
Și, în loc de armonie, răsar lacrimi, spini și ură.

Turnul Babel e simbolul înălțării, răzvrătirii,
Însă Avraam e bolta ascultării și iubirii.
Cu credință pân’ la jertfă să călcăm pe-a’ sale urme!
Și pe noi ne va conduce Hrist pe-a biruinței culme.

2. Israelul din vechime-a părăsit fără temei
Pe Cel Veșnic și aceasta-i cauza discordiei.
Când alege fiecare ca să facă „ce îi place”,
Se divide națiunea și-n robie neamul zace.
Contra-nvățăturii false și-a disensiunilor,
Doar când împlinim Scriptura, Domnul ni-e Ocrotitor.

3. Înainte de-a Se-aduce Jertfă pe-a Golgotei culme,
Hrist Se roagă pentru mine, pentru orice om din lume
Și dorește să fim una, – cum El și cu Tatăl sunt –
Și sfințiți prin Adevărul, care este-al Său Cuvânt.

Dragostea-I mântuitoare, pân’ la margine de timp,
Va cuprinde pe toți care poartă-al ascultării nimb
Și poruncile Lui sfinte le păzesc cu scumpătate.
Dragostea și ascultarea sunt chei pentru unitate!

4. În Ierusalim, la Templu, era zid despărțitor
Ce interzicea intrarea și-accesul străinilor.
Niciun zid de despărțire nu va mai fi-n veșnicii!
Și iudei, și neamurile, una, prin Hristos, vom fi!

Căci e-o singură credință, un botez, un singur Domn,
Ce-n supunere ne leagă de El și-apoi, om cu om.
Așadar, care-i secretul unității?… E Hristos!
În biserică, -n familii, să-L reprezentăm frumos!

5. În biserica primară, totu-i dragoste deplină;
Împreună-acas’, la Templu, doar lui Dumnezeu se-nchină.
Totul au și-mpart de obște; dărnicia îi unește.
Prin exemplul lor, Scriptura mii de inimi cucerește.
Ca-n biserica primară, Duhul Sfânt ne vrea uniți,
Încărcați cu-a’ Sale roade, iubitori, neprihăniți.

6. Spre-a-nțelege unitatea-n profunzime cât mai bine,
Prin metafore-o descrie Pavel, ca să ne lumine.
Suntem „seminție-aleasă”; pentru Domnul, „un neam sfânt”;
„Pietre vii” ’n-a Sa zidire, „Casa Lui” pe-acest pământ.

Toți uniți și, fiecare, „Templu” sfânt Hristos ne vrea;
Duhul Sfânt să ne transforme, să fim oglindirea Sa.
Ca în „trup”, diversitate-n unitate-ntre noi fie,
Și „Păstorul” ne va duce-n verzi pășuni, pe veșnicie.

7. Ca-n biserica primară, sunt conflicte-n orice vreme;
Chiar și în Laodicea apar unele probleme.
Duhul Sfânt când e la cârmă, ne unește-n post și rugă,
Ne clarifică dileme, toți să fim pe-aceeași undă.

Ancorați bine-n Scriptură și trăind doar prin credință;
Ascultând de forul care ne-ndrumă spre biruință,
Israel și neamurile – în unire vom trăi,

8. Căci „în nimeni altul nu e mântuire”! Doar Isus,
Prin jertfirea Sa pe cruce, izbăvire ne-a adus.
Azi, în Sanctuar slujește, Mare-Preot pentru noi
Și nespus de mult dorește să fim un ceresc altoi.

Unitatea în credință și-n tot Adevărul sfânt
Ne va ține tari în luptă, spre a fi cu El, curând.
Nu vă duceți „ici” și „colo”! În văzduh va apărea!
Domnul vine, sigur vine! „Orice ochi Îl va vedea”!

9. Unitatea și-armonia-s cele mai convingătoare
Argumente în favoarea bisericii-nvingătoare.
Unitatea în doctrină, unitatea practică,
Viața cu Isus în centru, altruistă, darnică,
Ne împacă unii cu-alții, ne unesc în misiune
Și chiar în diversitate suntem martori demni în lume.

10. Dacă-n viață-apar conflicte, biruiești iertând deplin,
Ca și Pavel pe Ioan Marcu, Filimon pe Onisim.
Duhul Sfânt ne dă putere, daruri pentru unitate
Și relații refăcute, în iubire-nveșmântate.
O biserică unită este cea mai mare forță.
Azi, în lumea de conflicte, să-nălțăm a păcii torță!

11. Ca-n vremea apostolilor, stăruind în rugăciune,
Ne unim în închinare, una fiind în misiune.
Singur, Creatoru-i vrednic de-a-I aduce slava toată,
Prin respect și ascultare, în cuvânt, în gând și-n faptă.

Fundamentul închinării este Sabatul cel sfânt,
Legea Sa, ca mod de viață-acum și pe-nnoit pământ.
Studiind ca bereenii, nimic nu ne va clinti!
Timotei și cei trei tineri temerari, azi, noi vom fi!

12. Când biserica-i supusă autorității Lui,
E unită! S-o distrugă, nicio forță-n lume nu-i!
Cine dintre noi râvnește tot mai mare ca să fie,
Celorlalți să le slujească altruist, cu bucurie.
Doar Scriptura să ne fie ghid suprem și far divin,
Ca, uniți în misiune, pe Hristos să-L preamărim!

13. În curând, Isus revine și El totul va reface:
Unitatea și relații noi, de dragoste și pace.
Nu vor mai fi lacrimi, moarte, boli și nicio despărțire!
Pe malul Râului vieții vom cânta: „Hrist e iubire!”
Noi, familia terestră, cu familia de sus
Într-o veșnică unire, vom da slavă lui Isus!

Magdalena Toma, 15 decembrie 2018

SINTEZE BIBLICE MAJORI, TRIM. 4, 2018

| Articole / Stiri |
Despre autor
-