Views

Otilia Haret & Lucian Chiță ”12.3 Simţiri cumpătate (st12 Să biruim răul prin bine)”

Luni, 18 decembrie – Simţiri cumpătate

Trimestrul acesta am vorbit mult despre continuitatea valabilităţii Legii morale a lui Dumnezeu şi am subliniat în mod repetat că mesajul lui Pavel din cartea Romani nu este acela că Cele Zece Porunci ar fi fost desfiinţate sau înlăturate de credinţă.

Totuşi este foarte uşor să cădem în capcana literei Legii şi să uităm de spiritul ei. Spiritul ei este dragostea – dragostea faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni. Oricine poate declara că are această dragoste, dar nu toţi cei care o declară o şi dovedesc practic.

2. Cum să ne manifestăm dragostea de oameni? Romani 12:3-21

Ca şi în 1 Corinteni 12 şi 13, Pavel înalţă dragostea după ce vorbeşte despre darurile Duhului. Dragostea (grecescul agape) este „o cale mai bună”. „Dumnezeu este dragoste” (1 Ioan 4:8). Dragostea defineşte deci caracterul lui Dumnezeu. A iubi înseamnă a te purta cu oamenii aşa cum Se poartă Dumnezeu şi a-i trata aşa cum îi tratează Dumnezeu.

Pavel arată aici cum trebuie exprimată dragostea în mod practic. Se desprinde un principiu important, şi anume smerenia: dispoziţia de a nu avea „despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine” (Romani 12:3), dispoziţia de a da „întâietate altuia” (vers. 10) şi de a nu ne socoti „singuri înţelepţi” (vers. 16). Cuvintele lui Hristos cu privire la Sine: „Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima” (Matei 11:29) surprind esenţa acestui principiu.

Creştinii ar trebui să fie cei mai smeriţi oamenii de pe pământ. Noi suntem slabi şi degradaţi şi, pentru a fi mântuiţi, depindem total o neprihănire din afara noastră şi de o putere care să ne schimbe din interior. Cu ce ne putem lăuda? Cu ce ne putem mândri? Ce motive avem să ne fălim? Absolut niciunul. Pornind din acest punct al umilinţei personale (înaintea lui Dumnezeu şi înaintea celorlalţi), să trăim aşa cum ne îndeamnă Pavel în versetele acestea!

Citeşte Romani 12:18. Cât de bine aplici îndemnul acesta în viaţa ta la momentul acesta? Ai nevoie de unele schimbări de atitudine pentru a-l aplica?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:

http://www.7adventist.com/studiu/sa-biruim-raul-prin-bine/

12.3 Simţiri cumpătate (st12 Să biruim răul prin bine)

Despre autor
-