Views


Daniel Măgureanu & Lucian Chiță; ”12.2 Convingerea de păcat (st12 Lucrarea Duhului Sfânt)”

Duminică, 19 martie – Convingerea de păcat

1. Ce lucrare face Duhul Sfânt pentru noi şi de ce este esenţială? Ioan 16:8,9

Isus îl numeşte pe Duhul Sfânt Mângâietorul, un nume care exprimă ideea de ajutor, apărător şi mângâietor. Ca să-i convingă pe oameni de păcat, Duhul Sfânt nu ia poziţia de pârâş al fraţilor sau de procuror. El nu este trimis să ne condamne, ci să ne ajute să înţelegem că avem nevoie de har.

De obicei acceptăm ajutor numai de la cei care ne aduc mângâiere sufletească. Din nefericire, unii creştini, deşi bine intenţionaţi, se apropie de păcătoşi cu un spirit acuzator. Dar Isus nu ne-a chemat să arătăm cu degetul păcatul din viaţa altora. În definitiv, cum putem să arătăm păcatul din viaţa altora când noi înşine avem păcat?

2. Ce lecţie putem să ne însuşim din Romani 2:1 şi Matei 7:3?

Noi suntem martorii Săi, nu procurori. Suntem chemaţi să mărturisim despre puterea Sa de a mântui, nu să-i judecăm pe alţii. Când încercăm să-i dovedim pe alţii vinovaţi de păcat, ne asumăm o lucrare care nu este a noastră, ci a Duhului Sfânt.

Nu noi, ci Mângâietorul are misiunea de a dovedi lumea vinovată de păcat (Ioan 16:8). Oamenii care nu şi-au predat viaţa lui Isus nu au o idee foarte clară despre ce este păcatul şi despre caracterul lui distructiv.

Duhul Sfânt nu face o listă întreagă de fapte rele, ci ţinteşte spre păcatul fundamental: necredinţa în Isus Hristos (Ioan 16:9). Starea de nefericire şi de înstrăinare în care ne găsim nu este dată de nedesăvârşirea noastră morală, ci de înstrăinarea de Dumnezeu şi de refuzul de a-I îngădui Celui Trimis de El să ne scoată din această stare. Problema fundamentală a păcatului este că noi nu credem în Isus şi, în felul acesta, îl respingem pe Singurul care ne poate scăpa de păcat şi de vinovăţie. Acesta este păcatul care aşază eul deasupra tuturor lucrurilor şi care ne face să nu vrem să credem în Cuvântul lui Dumnezeu. Numai Duhul Sfânt ne poate deschide inima şi mintea ca să înţelegem ce mare nevoie avem de pocăinţă şi de răscumpărarea adusă la îndeplinire de Hristos prin moartea Sa pentru noi.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
Scoala de sabat

12.2 Convingerea de păcat (st12 Lucrarea Duhului Sfânt)

Despre autor
-